QI v médiích: Ve svých řadách rádi uvítáme i absolventy

29.6.2021 · QI v médiích

Nedávno jsme byli přizváni, abychom se zúčastnili ankety Kulatý stůl odborného měsíčníku Strojírenství, který vychází v České republice i na Slovensku. Tématem byla problematika uplatnění absolventů středních a vysokých škol na trhu práce v kontextu nelehké doby, kdy se vyučovalo zejména on-line.

Za naši společnost odpověděla provozní ředitelka Martina Němcová, která má pod palcem mimo jiné i náborové kampaně: „Aktuálně sháníme IT pracovníky pro vývoj našeho informačního systému QI: rozhodující jsou znalosti v oblasti top technologií (příkladem Vue.js, ASP.NET). Ačkoli vybíráme spíše mezi specialisty s konkrétní praxí, spolupráci se studenty opouštějícími akademickou půdu se rozhodně nebráníme. Pokud životopis, odbornost v porovnání s platovými požadavky a výsledek osobního pohovoru zaujmou, absolventa rádi zaměstnáme. I v minulosti se nám vyplatilo přijmout kandidáty čerstvě po škole: více než praxe je podstatná schopnost rychle se zapojit.“ Proto bychom absolventy chtěli upozornit na právě probíhající náborovou kampaň: https://www.qi.cz/oddeleni-vyvoje/.