Účetnictví


Bezchybně, průkazně a srozumitelně spravované účetnictví Vám poskytne nadhled, který je pro efektivní fungování společnosti nezbytný. QI nabízí standardní funkce pro všechny organizace s podvojným účetnictvím. Rozšířenou verzi potom přivítají ti, kteří zpracovávají velké množství dokladů.

  • Už nikdy nebudete nervózní z daňových kontrol. Pevný vztah mezi prvotním dokladem a jeho účetním obrazem, který QI vytváří, zajišťuje stoprocentní pořádek ve všech účetních dokumentech.
  • S QI budete mít v malíku aktuální legislativu, protože včas reflektuje veškeré změny.
  • Vedení účetního deníku, tvorba jednotlivých i hromadných účetních položek nebo rozúčtování nákladů – s tím vším Vám QI pomůže. Také zařídí veškeré potřebné tiskové výstupy.
  • Ušetřete čas i peníze a snižte chybovost v dokladech. Pomocí nástroje pro předkontování lze lehce definovat předpokládané účetní vztahy pro jednotlivé druhy dokumentů, zboží, sklady i pokladny. Protože tato funkce zjednodušuje účtování standardních dokladů, přispívá k významné úspoře na všech frontách.
  • Architektura informačního systému zajišťuje vysokou bezpečnost veškerých uložených informací. Jednotlivé uživatelské účty můžete zabezpečit před provedením neoprávněných změn.
  • Snadno se zorientujete v datech, protože QI přináší souhrnné pohledy na seznamy účetních zápisů s rozsáhlými možnostmi jejich třídění a filtrace.
  • Důležitým zdrojem informací pro management firmy je účetní uzávěrka. QI rozeznává dva typy – řádnou a průběžnou interní – které umožňuje vytvářet.

Náhled modulu