Plánování výroby a APS


Požadavky odběratelů na plnění termínů, vysokou kvalitu výrobků a přitom nízkou cenu neustále rostou. Výrobní společnost, která chce v takovém prostředí uspět, musí vyrábět maximálně efektivně. QI umí při plánování výroby zohlednit kapacity strojů a technologií a také dostupnost materiálu. Pro náročné aplikace nabízíme tzv. ABU (Advanced Business Unit), ta zahrnuje spolu s QI i specializovaný APS (Advanced Planning and Scheduling) nástroj Plantune a také metodickou pomoc.

Kapacitní a materiálové plánování v QI

 • Přehled objednávek s možností zjistit, které objednávky budou zpožděny a o kolik dní
 • Tvorba výrobní zakázky ručně či odvozením z objednávky
 • Tvorba výrobní dokumentace
  • Výrobní příkazy
  • Mzdové lístky (výrobní operace)
  • Žádanky na materiál
 • Výpočet plánu
  • Fronty práce
  • Zaplánování do kapacit strojů a technologií
  • Automatická tvorba objednávek na chybějící materiál se zohledněním dodacích podmínek
 • Přehledy
  • Vydané objednávky na materiál
  • Potřeba materiálů
  • Zboží k objednání

Pokročilé plánování výroby APS

 • APS nástroj Plantune
  • Obsahuje vše co Kapacitní a materiálové plánování
  • + Pokročilé analýzy výroby
  • + Simulace tvorby plánu
  • + Varianty plánu
  • + Webové rozhraní
 • Metodická pomoc
  • Podpoříme design nového plánování
  • Změníme procesy a souběžně implementujeme APS software
  • Prosadíme změnu a dohlížíme nad fungováním procesů
  • Neustále zlepšujeme plánovací procesy i APS software

Ať už spolu zvolíme jakoukoliv pro Vás vhodnou variantu, výsledkem bude:

 

Efektivní vytížení kapacity strojů a technologií

Nenechte stroje stát zbytečně. Díky efektivnímu plánování minimalizujete prostoje, i když se podmínky mění. QI vytvoří v jakémkoliv okamžiku vždy optimální fronty práce, tak aby byla výroba co nejefektivnější.

Vysoká přesnost termínů dodávek

Spokojenost zákazníka je v byznysu zásadní. Díky našemu nástroji minimalizujete riziko, že výrobky nebudou dodány včas. Datum dodání zakázky je důležitým vstupním parametrem, od kterého se plánování výroby odvíjí. I při změnách v prioritách zakázek můžete dosáhnout velmi vysokého stupně přesnosti. Stejně tak můžete reagovat na nenadálé situace (nedodání materiálu, výpadek pracovníka, porucha stroje atd.). V pokročilém nástroji plánování výroby Plantune dokážete navíc spouštět simulace a “nanečisto” si řešení nenadálých situací vyzkoušet.

Optimální stav zásob na skladech

QI bere v potaz zásobu materiálů, polotovarů i hotových výrobků. Při výpočtu plánu automaticky vygeneruje žádanky na materiál. Vyrábíte tedy pouze to, co opravdu potřebujete. V případě nedostatku materiálu Vás na toto QI buď upozorní, nebo materiály automaticky objedná, tak aby se vše stihlo včas.


Stáhnout leták Plánování výroby a APS (PDF) >>


Náhled modulu


Zaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem