Modul

Plánování výroby a APS

Využíváte výrobní kapacity efektivně?

Plníte termíny objednávek?

Držíte na skladu jen nezbytné množství zásob?

Požadavky odběratelů na plnění termínů, vysokou kvalitu výrobků a přitom nízkou cenu neustále rostou. Společnost, která chce v takovém prostředí uspět, musí vyrábět maximálně efektivně. Modul Plánování výroby a APS informačního systému QI umí zohlednit kapacity strojů, technologií a také dostupnost materiálů. Pro náročné nabízíme tzv. ABU (Advanced Business Unit), ta zahrnuje i specializované pokročilé plánování výroby APS (Advanced Planning and Scheduling) zastoupené nástrojem Plantune, který je integrován přímo v QI, a také metodickou pomoc.

Modul nám pomohl lépe využít pracovní dobu a efektivněji plánovat. Dříve bychom takový objem práce nestíhali. Také vidíme obsazenost strojů, podle toho můžeme lépe určit, které typy přikoupit.

Vlastimil Koníček

jednatel společnosti KOVOKON Popovice


Co modul umí:

 • informovat o termínu dostupnosti objednaných výrobků,
 • navrhnout zakázky, které bude třeba založit na základě přijatých objednávek,
 • připravit kapacitní plán pro technologie, stroje a zařízení (s přihlédnutím k jejich dostupnosti a potřebnému materiálu či nářadí),
 • sestavit seznam materiálů k nákupu pro navržený plán,
 • vytvořit frontu práce na nejbližší období pro jednotlivé technologie a stroje,
 • automatizovat tvorbu výrobních zakázek a dokumentace,
 • umožnit operativně upravovat plán/frontu práce dle aktuálního kapacitního zatížení či aktuálních potřeb zákazníků,
 • graficky vizualizovat výsledek zaplánování (na časové ose nebo na různých grafech).

Komu se Plánování výroby a APS hodí?

Obchodníci získají možnost přesně zjistit, jaký termín dodání mohou slíbit. Plánovači a vedoucí výroby budou mít absolutní kontrolu nad výrobními zakázkami a termíny jejich plnění. Nástroj jim pomůže efektivně připravit práci tak, aby se minimalizovaly prostoje a ztráty. Modul jim navíc usnadní tvorbu mzdových lístků a další související dokumentace. Výrobní ředitelé ocení efektivnější vytížení výrobních kapacit, díky čemuž se sníží náklady na jednotku výroby. Mistři se včas dozvědí, co se který den musí vyrábět a jaké k tomu budou potřeba zdroje. Nákupčí dostanou přesné informace o požadavcích na materiál a jeho množství včetně přehledu s termínem objednávky.


Kapacitní a materiálové vs. Pokročilé plánování výroby

Kapacitní a materiálové plánování v QI

 • Přehled objednávek s možností zjistit, které budou zpožděny a o kolik dní.
 • Tvorba výrobní zakázky ručně či odvozením z objednávky.
 • Tvorba výrobní dokumentace:
  • výrobní příkazy,
  • mzdové lístky (výrobní operace),
  • žádanky na materiál.
 • Výpočet plánu:
  • fronty práce,
  • zaplánování do kapacit strojů a technologií,
  • automatická tvorba objednávek na chybějící materiál se zohledněním dodacích podmínek.
 • Přehledy:
  • vydané objednávky na materiál,
  • spotřeba materiálu,
  • zboží k objednání.

Pokročilé plánování výroby APS

 • APS (nástroj Plantune) zahrnuje vše, co Kapacitní a materiálové plánování, a dále:
  • + pokročilé analýzy výroby,
  • + simulace tvorby plánu,
  • + varianty plánu,
  • + webové rozhraní.
 • Metodická pomoc:
  • podpoříme design nového plánování,
  • nastavíme procesy a souběžně implementujeme APS,
  • dohlížíme nad fungováním,
  • neustále pracujeme na zefektivnění plánovacích procesů i nástroje Plantune.

V čem vám modul nejvíce pomůže?

Naplánuje efektivní vytížení kapacit strojů a technologií

Nenechte stroje zbytečně stát. Díky efektivnímu plánování minimalizujete prostoje, i když se podmínky mění. QI vytvoří v jakémkoliv okamžiku optimální fronty práce tak, aby byla výroba co nejefektivnější.

Zajistí vysokou přesnost termínů dodávek

Spokojenost zákazníka je v byznysu zásadní. Díky našemu nástroji snížíte riziko, že výrobky odběratel nedostane na termín. Datum dodání zakázky je důležitým vstupním parametrem, od kterého se plánování výroby odvíjí. I při změnách v prioritách zakázek můžete dosáhnout velmi vysokého stupně přesnosti. Stejně tak včas zareagujete na nenadálé situace (například nedodání materiálu, výpadek pracovníka, porucha stroje). Nástroj Plantune navíc umožňuje vytvářet simulace, tedy si „nanečisto“ vyzkoušet řešení neočekávaných situací.

Zabezpečí optimální stav zásob na skladech

QI bere v potaz zásobu materiálů, polotovarů i hotových výrobků. Při výpočtu plánu automaticky vygeneruje žádanky na materiál. Vyrábíte tedy pouze to, co opravdu potřebujete. V případě nedostatku zdrojů vás na toto QI buď upozorní, nebo materiály automaticky objedná na takový termín, aby se vše stihlo včas.


Náhledy modulu

Výrobní zakázky pod drobnohledem
Sledujte vytížení kapacit
Pokročilé plánovanie – varianty plánu
Pokročilé plánování – objednávky

Plánování výroby a APS


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás