Modul

TPV a kalkulace

Znáte přesné nákladové i prodejní ceny produktů?

Máte přehled o změnách na výrobcích?

Chcete se přizpůsobit požadavkům každého zákazníka?

Předvýrobní etapa je pilířem celé produkce. Právě v této fázi je možné zásadně ovlivnit náklady. Informační systém QI obsahuje modul TPV a kalkulace, který pokryje a efektivně nastaví přípravu před zahájením výroby. Pomůže vám s tvorbou kusovníků i výrobních postupů, změnovými řízeními a kalkulacemi, navíc navazuje na CAD/CAM systémy. Je vhodný pro všechny typy výroby.

V rámci QI využíváme nástroje, které podporují naše obchodní a marketingové aktivity, skladové hospodářství, ale zároveň zajišťují i ekonomické a personální záležitosti. Všechny tyto procesy jsme potřebovali navázat na výrobu, což QI v každodenní praxi zajišťuje. Navíc je to první systém, který zabezpečuje spolehlivé napojení na SolidWorks.

Bohumil Cempírek

zakladatel, jednatel a ředitel společnosti CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK


Co modul umí:

 • sestavit přesný kusovník produktu s libovolným počtem úrovní polotovarů a materiálů,
 • zajistit napojení na konstrukční CAD/CAM systémy s možností importů kusovníků,
 • definovat přesný proces výroby (technologický postup), podle něhož lze produkt vyrábět na jednotlivých úrovních,
 • vypočítat normativní časy (přípravný a kusový) pro operace technologického postupu pomocí speciálního kalkulátoru, který zohledňuje široké spektrum parametrů,
 • určit přesnou nákladovou kalkulaci výrobků i jednotlivých polotovarů (následně lze využít jako podklad pro skladovou nebo prodejní cenu),
 • možnost nastavit obchodní konfigurátor pro konkrétní produkt,
 • evidovat změny v kusovníku i postupu včetně hromadného promítnutí do více výrobků/polotovarů,
 • s následnou kontrolou povolovat TPV na neschválené výrobky.

Komu se TPV a kalkulace hodí?

Technologové výroby získají přehled nad všemi chystanými operacemi pro konkrétní produkty. Odpadne i počítání normativních časů, které zastane systém. Konstruktéři připraví kusovníky a navážou je na příslušné technické postupy. QI podává přehled o operacích pro konkrétní pracoviště včetně aktuálních změn na produktech, díky tomu výrobní dispečeři lépe zkoordinují a zkontrolují své podřízené.


V čem vám modul nejvíce pomůže?

Znáte kalkulace nákladových i prodejních cen

V QI můžete evidovat neomezené množství různých výrobků. Přímo v systému lze definovat vzhled produktu, jeho přesné složení i jednotlivé operace (ke každé je k dispozici odpovídající technologický postup) včetně přípravného i kusového času. Díky tomu vedení získá informace o vytížení konkrétního pracoviště. QI také eviduje všechny potřebné materiály, vždy je možné vypočítat jejich spotřebu. Na to navazují předvýrobní kalkulace. Zjistíte, zda produkt dokážete vyrobit v přijatelné hodnotě a snadno porovnáte plánované náklady se skutečnými. Nákladové ceny lze promítat přímo do nabídek. V QI můžete tvořit vlastní kalkulační vzorce pro koncovou prodejní cenu.

Zajistí vždy aktuální evidenci normativů

S QI budete mít k dispozici aktuální typové databáze (normativy) nejrůznějších úkonů, může jít například o broušení, stříhání, svařování, řezání, frézování nebo další vámi definované operace. Pokud technolog do systému zadá parametry výrobku, získá informaci o vyžadovaném čase pro konkrétní úkon. Při sestavování technologického postupu tak ušetří své kapacity.

Zabezpečí tvorbu kusovníků

QI umožňuje zakládání a evidenci kusovníků. Ty je možné zobrazovat ve stromové struktuře a svázat s odpovídajícími technologickými postupy. Počet úrovní vnoření je neomezený, samozřejmostí jsou jednoduché jednoúrovňové kusovníky i receptury. Všechny informace máte přímo v QI, nemusíte vést žádnou další databázi. Kusovníky je možné rozpadat do různých úrovní, například v automotive od karoserie až po jednotlivé šrouby. Vše lze importovat do CAD/CAM systémů.

Přizpůsobí se nárokům zákazníka

Veškeré technologické postupy i kusovníky je možné obměňovat podle aktuální potřeby. Změny v dokumentaci výrobku se propíší do výrobní i technické dokumentace a žádanek na materiál. Funguje to ale také z druhé strany: Konfigurátor výrobků umožňuje upravit výrobek pouze v rámci konkrétní zakázky bez toho, aby se změna propsala do dalších kusovníků, technologických postupů a navazující dokumentace. Respektuje tak specifika každého zákaznického požadavku. Konfigurátor zboží nachází uplatnění nejčastěji v automotive, výrobě jízdních kol, nábytku a elektroniky. Cenu sestavy QI automaticky aktualizuje v závislosti na vybraných komponentách.

Přináší přehled o všech procesech z jednoho formuláře

Pokud TPV a kalkulaci doplníte dalšími obchodními a výrobními moduly, zautomatizujete všechny procesy od vygenerování veškerých podkladů pro tvorbu nabídky až po expedici. Všechny informace jsou propojené: pokud si u konkrétní zakázky chcete ověřit výkres, kooperaci nebo objednávku, dostanete se ke všemu rychle, a navíc z jednoho místa.


Náhledy modulu

Připravte celý výrobní proces a plánujte své kapacity
Široké možnosti kalkulace cen


Specializované funkce

Kalkulátor časových norem

Kalkulátor časových norem využijí výrobní i montážní společnosti napříč všemi obory. Přínosný je pro velkosériové, malosériové, ale také zakázkové produkce.

Pomůže konkrétně:

 • výrobním technologům se standardizací a zprůhledněním tvorby časových norem ke konkrétním operacím;
 • díky koncepčnosti celého systému normování získávají neocenitelný zdroj relevantních výrobních dat i pracovníci zabývající se zlepšováním výrobních procesů;
 • při cenotvorbě díky podrobným informacím o všech vyžadovaných úkonech včetně přípravného i kusového času.

Konfigurátor výrobků

Hodí se výrobním a montážním společnostem, které pomocí obchodní konfigurace řeší obsah zakázkově modifikovatelného zboží. Funkčnost je vhodná také pro konfiguraci dodávaných služeb, kde tvoří dokumentaci obsahu výsledného produktu a sestavuje jeho cenu.

Pomůže konkrétně:

 • obchodnímu oddělení v oblasti nabídek a objednávek;
 • úseku technické přípravy, kde poskytuje přesné podklady pro výrobu;
 • zákazníkům s objednáním produktů podle jejich požadavků.

Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás