Doprava


Plánujte s pomocí QI trasy, vytížení zaměstnanců nebo přepravní kapacity a ušetřete spoustu času. Zpracování všech činností spojených s tuzemskou i zahraniční dopravou bude jednodušší.

  • Minimalizujte náklady s QI – efektivně se postará o zpracování administrativy i o evidenci pohybu vozidel.
  • Vaši řidiči pojedou po efektivně naplánovaných trasách: QI v oblasti spedice automaticky vyhodnotí objednávky a na jejich základě generuje plán cesty.
  • Dostanete finance pod kontrolu: QI počítá náklady na ujetý kilometr i přepravované zboží, vyhodnocuje hospodárnost jízdy jednotlivých řidičů a umožňuje vypočíst odměnu nebo penalizaci.
  • QI umí napojit jednotlivé stazky přímo na mapový systém, generuje doklady pro pojištění vozidel a výpočet silniční daně.

Náhledy modulu