Modul

Mzdy

  • Staráte se o své zaměstnance efektivně a v souladu s platnou legislativou?
  • Víte o jejich případných insolvencích?
  • Komunikujete se státní správou podle předpisů?

Zpracování mezd je obzvláště u velkých firem otázkou mnoha hodin a trpělivosti. Proto je výhodné vsadit na nástroj, který obsáhne celou tuto oblast – modul Mzdy informačního systému QI zautomatizuje veškeré procesy spojené s touto agendou. Výsledkem je omezení nepřesností a úspora nákladů.

Management potřebuje informační systém, který dokáže vyhodnotit výrobu a výsledky promít-nout do mzdové a ekonomické oblasti. Proto na QI oceňuji především komplexnost.

Ing. Václav Kratochvíl

generální ředitel a předseda představenstva společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc


Implementoval partner:

Proč si modul pořídit

  • Poskytuje komplexní řešení pro zpracování mezd – díky návaznosti procesů výrazně šetří čas.
  • Automatizovaně hlídá solvenci Vašich zaměstnanců při vypočítávání srážek ze mzdy.
  • Připravuje relevantní mzdové podklady pro Vaši firmu i státní správu.
  • Zajistí přímou komunikaci s úřady prostřednictvím datové schránky.
  • Obsahuje kontrolní mechanismy, díky tomu omezuje chyby zapříčiněné lidským faktorem.
  • Připraví Vás na každou legislativní změnu: dopředu na ni upozorní. Využít můžete workshopů i on-line webových seminářů.

Komu se Mzdy hodí?

QI je uzpůsobeno pro zpracování mezd jak v organizacích s několika zaměstnanci, tak i ve firmách s komplikovanou agendou, různými typy pracovně právních vztahů nebo měsíční, hodinovou i úkolovou mzdou. Mzdové účetní ocení především komplexnost řešení, které automatizuje všechny postupy při výpočtech mezd včetně transformace dat z integrovaného docházkového systému, mzdových lístků, výroby, dopravy či výkazů činností. Ovládání tohoto modulu je pro ně velmi intuitivní. Vedení firmy získá jistotu, že je jednání společnosti vždy v souladu s platnou legislativou.


Jak Mzdy pomáhají?

Zabezpečí celou mzdovou agendu

QI zajišťuje přenos dat z docházkových terminálů, výkazů činností (například z výroby), úkolových lístků nebo cestovních příkazů do mzdových složek – data se propisují automaticky. Stejně tak je možné brát podklady z formuláře Žádosti o dovolené a jiné nepřítomnosti, které zahrnují i zdravotní volno (tzv. sick days) nebo darování krve. Vše se děje s ohledem na hospodářská střediska a s jistotou, že se informace nebudou dublovat. Účetní si může sama definovat sestavy (například Mzdový list či Rekapitulace). QI také vypočítává odměny dle zadaných atributů. Navíc je možné evidovat, sledovat a nastavovat využívání sociálních výhod podle zařazení do personálních skupin. Pro každou je pak možné definovat různé balíčky a maximální celkovou částku pro čerpání. Zaheslované výplatní lístky snadno odešlete e-mailem jediným klikem všem zaměstnancům bez rozdílu, nebo s filtrací na hospodářská střediska. Také je možný jejich tisk přímo z QI. Vše zůstane archivováno.

Deponují srážky dlužníků

Pokud je zaměstnanec uveden v insolvenčním rejstříku, mzdové účetní musí podle aktuální legislativy peníze deponovat. Protože QI disponuje aparátem, který se dokáže napojit na databázi ISIR (insolvenční rejstřík) a importovat její data, automaticky posoudí případnou insolvenci a srážky deponuje. Nikdy se již nestane, že peníze odvedete na bankovní účty, na které nepatří.

Poskytují širokou paletu výstupů

Modul zabezpečuje formou tiskových sestav a výkazů doklady pro pojišťovny, úřady, podnikové účtárny i ostatní útvary. Dokumenty je možné definovat dle vlastních potřeb nebo využít bohaté nabídky standardních formátů. Automaticky tak zpracujete roční zúčtování daně, připravíte potvrzení o vyměřovacím základu pro správu sociálního zabezpečení a jednoduše vytvoříte oznámení pro zdravotní pojišťovnu o novém zaměstnanci, nebo naopak odhlášení při odchodu. QI také zajišťuje export statistických dat z mezd pro ISPV (informační systém o průměrném výdělku). Na žádost zaměstnance snadno zpracujete potvrzení o výši příjmu nebo o průměrném čistém výdělku či přílohu k žádosti o sociální dávky.

Komunikují s datovou schránkou

Na Českou správu sociálního zabezpečení, ale také instituce finanční správy či úřady práce je možné zasílat výkazy ve formátu XML, případně i v jiných formátech. Modul proto disponuje integrovanou datovou schránkou, která umožňuje synchronizaci s běžnou webově dostupnou datovou schránkou. QI dokáže zprávy posílat, přijímat a neomezeně archivovat ve vlastním datovém trezoru. Samozřejmostí je přímý automatický export všech typů výkazů, které se ve mzdové agendě používají, ve zvoleném formátu do nové datové zprávy. Například výkaz „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ pro zdravotní pojišťovny pošlete na jediný klik z QI. Systém si na pozadí detekuje všechny zaměstnance i jejich kódy a vytvoří tolik datových zpráv, kolika pojišťoven se akce týká. Datové zprávy můžete zpracovávat i prostřednictvím definovaného workflow. Toto řešení přináší nejen zjednodušení práce mzdových účetní, ale hlavně úsporu finančních nákladů, protože není potřeba zapojovat žádný produkt třetích stran.

Upozorní uživatele na chyby

Oblast financí bývá pro každou společnost citlivá, proto je důležité dbát na bezchybný průběh všech souvisejících procesů. QI obsahuje kontrolní mechanismy, které uživatele automaticky upozorňují na nestandardní postup. Všechny operace je množné vrátit, provést nezbytné opravy a poté opakovat. Při práci s QI také lze využít detailně propracovanou nápovědu.

Pomohou zvládnout legislativní změny

V QI je integrovaný aparát na přenos změn či oprav systému. Ten je ve mzdové agendě využíván pro případné inovace legislativy. Díky několika informačním kanálům budete vždy dopředu vědět, jaké změny zákony přináší. Jedním z nich jsou „Novinky“ zobrazované přímo na hlavním panelu v QI. Tím ale vzdělávání ze strany výrobce zdaleka nekončí: mzdová účetní se může účastnit on-line webových seminářů k legislativním i systémovým změnám. Novinkou jsou tematické workshopy.


Náhledy modulu

Výplatní lístek
Výpočet mzdy zaměstnance


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás