O nás

Vyvíjíme software, který je centrálním mozkem několika set společností

Naše společnost byla založena v roce 2000 pod původním názvem DC Concept a. s. Od počátku se zabýváme vývojem informačního systému QI a budováním sítě partnerů, kteří systém nasazují u zákazníků a poskytují jim podporu při jeho provozu.

Aktuálně se na rozvoj QI soustředí takřka 50 pracovníků z QI Groupu. Na implementacích a dalším vývoji specifických funkcionalit kooperuje více než 40 firem spadajících do naší partnerské sítě. Dohromady je to přes 300 odborníků, kteří jsou zákazníkům k dispozici.

Společně jsme zvládli již přes 1 500 implementací QI v České republice i na Slovensku.

Historie společnosti QI GROUP a. s. je propojena s historií společnosti Melzer, spol. s r. o. V roce 1990 Jiří Melzer spolu s bratrem Janem začali v Prostějově podnikat v oblasti informačních technologií.

Prvním produktem byl informační systém PROFI na platformě MS-DOS. Systém byl úspěšný, zákazníků přibývalo, a proto jsme postupně vybudovali pobočky v Brně a v Praze.

S příchodem operačního systému Windows a technologií databázových serverů se objevily nové možnosti, jak zvýšit výkon, spolehlivost a uživatelskou přívětivost systému. První pokus vytvořit na této bázi nový informační systém byl však neúspěšný a roční práci pěti lidí jsme museli vyhodit do koše. Byli jsme zase na začátku.

Na základě rozboru příčin předchozího neúspěchu a díky zkušenostem s vývojem a distribucí systému PROFI se v rámci našeho týmu zrodily nápady, které zásadním způsobem ovlivnily další směřování firmy.

Tyto nápady se týkaly unikátního způsobu uložení dat, vestavěného vývojového nástroje pro tvorbu aplikací a následné úpravy systému u zákazníka, organizace partnerské sítě a také marketingu. Na základě těchto nápadů jsme začali vyvíjet nový informační systém QI a budovat spolupracující partnerskou síť.

Od dob, kdy v roce 2001 získalo QI svého prvního zákazníka, toho má za sebou víc než dost: Vstup na slovenský trh, ocenění „Firma roku“ či zařazení do žebříčku „TOP 100 Vendors“ prestižního amerického časopisu IT Week nebo řada oceněných případových studií v celostátní soutěži CIO BW.

V dalším období dochází k posílení společnosti DC Concept a. s. díky akvizici 51% podílu ve společnosti BM Servis s. r. o. disponující know-how v oblasti procesního modelování.

V roce 2018 jsme změnili název společnosti DC Concept a. s. na QI GROUP a. s., který lépe vystihuje naši filosofii založenou na široké partnerské spolupráci jak při vývoji, tak při nasazování informačního systému QI u zákazníků.


Výroční zprávy naleznete ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin

Vedení společnosti

Představenstvo


Milníky společnosti

2000

vznik společnosti DC Concept a. s. a získání prvního zákazníka

2002

síť implementačních partnerů čítá více než 10 českých společností

2004

založení dceřiné společnosti DC Concept Slovensko, s. r. o., poskytující licence na Slovensku

2009

překročili jsme 500 implementací

2015

získání 100% majetkového podílu společnosti inSophy s. r. o. a integrace jejího pokročilého plánování výroby do QI

2015

překročili jsme 1 000 implementací

2016

kapitálový vstup do společnosti BM Servis s. r. o. s 51 % majetkového podílu

2018

přejmenování společnosti DC Concept na QI GROUP a. s. Stejně tak změnil název DC Concept Slovensko, konkrétně na QI GROUP SLOVAKIA s. r. o.

2020

stěhování vývojového oddělení do vlastní nově postavené administrativní budovy o rozloze 1 700 m2 v Prostějově


Naše firemní hodnoty


Aktuálně hledáme kolegy na tato oddělení:


Podporujeme


Zametáme za sebou uhlíkovou stopu

Podporujeme ekologický program Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu, konkrétně záchranu bělokarpatského jedlobukového pralesa Ščúrnica.