Modul

Správa nemovitostí

Hledáte software, který Vám umožní efektivně spravovat pronájmy bytových i nebytových prostor?

Chcete si udržet dobré vztahy s nájemníky a dostatečně s nimi komunikovat?

Jsou pro Vás základem úspěchu aktuální data?

Daňová evidence budov, řešení majetkových a právních vztahů, legislativa spojená s pronájmem nebo účetnictví – na bedra subjektů, které se zabývají správou nemovitostí, padá spoustu dílčích záležitostí. Situaci jim ulehčí modul Správa nemovitostí informačního systému QI, který zajistí kompletní agendu bytových družstev a podniků, developerů i správců komerčních nebo bytových prostor.


Proč si modul pořídit

  • Zaručí snadnou orientaci v datech a práci s evidencemi.
  • Upevní vztahy s nájemníky.
  • Poskytne absolutní kontrolu nad financemi.
  • Zajistí bezpečnost dat.
  • Přesně se přizpůsobí Vašim požadavkům.
  • Spolupracuje s dalšími moduly QI, má intuitivní ovládání.

Komu se Správa nemovitostí hodí?

Správcům komerčních prostor modul umožňuje evidovat plochu v pronajímaných budovách i její rozdělení dle vybraných skupin. Snadno tak získáte přehled nad náklady jednotlivých spravovaných míst. Modul také poskytuje přímou vazbu na účetnictví a eviduje dluhy.

Firmám spravujícím bytové prostory, které v QI mohou stanovovat měsíční předpis nájemného. Zároveň získají detailní soupisky nájemníků včetně přesného seznamu místností. Díky aplikaci, která zajistí vzdálený přístup do systému, můžete s klienty efektivně komunikovat.

Malým i velkým bytovým družstvům, které v QI vytvoří hromadné faktury, klasické i speciální sestavy a další potřebné dokumenty. Modul také zajistí tisk složenek, vysleduje čerpání dlouhodobé zálohy do fondu oprav a nachystá informace nutné pro prodeje družstevních bytů do vlastnictví členů.

QI je vhodné také pro developery a je jedno, zda se věnují pouze stavebnictví či investování nebo se specializují na realitní činnost. Modul pro ně vytvoří komplexní výstupní sestavy pohledávek a závazků nebo zajistí rychlou komunikaci s bankou a poštou.


Jak Správa nemovitostí pomáhá?

Zajišťuje komplexní přehled

S QI Vás nezaskočí střídání nájemníků ani změny v evidenci dodavatelů úklidových služeb či energií. Podporuje totiž všechny administrativní, ekonomické a obchodní procesy spojené se správou prostor a další podpůrné činnosti. Získáte s ním komplexní evidence nemovitostí, nájemníků i dodavatelů. Také výrazně zjednodušuje práci s informacemi. Umožňuje totiž jejich rychlé vyhledávání i bezproblémové vkládání, navíc zabraňuje tvorbě duplicit. Všechny potřebné informace jsou k dispozici z jednoho místa, proto je jejich vyhodnocení snadné – ihned zjistíte, jak jednotliví uživatelé plní závazky. QI zajišťuje neustálou kontrolu nad projekty, řídí totiž evidenci porad, setkání, termínů a uzávěrek v jednom, navíc tvoří výstupy a reporty v různých variacích.

Podporuje komunikaci s nájemníky

Velmi podstatné jsou vztahy s nájemníky, proto Vám QI usnadní vzájemnou komunikaci. Vzdálený přístup do webového rozhraní jim umožní získávat snadno a především rychle informace o plánovaných akcích, opravách a dalších změnách. Budou tak vždy na všechno připravení.

Hlídá Vaše náklady

Modul přehledně a detailně podává ekonomické informace o každé spravované nemovitosti. Umožňuje totiž rychlé a jednoduché vytváření základní evidence, se kterou získáte přehled o platbách nebo přeplatcích i nedoplatcích. Snadno můžete rozpočítat náklady, například podle plochy nebo délky pronájmu, na jednotlivá spravovaná místa. QI také nabízí jednoduché a variabilní zpracování ročního zúčtování.

Chrání Vaše informace

QI je okamžitě přístupné pro všechny, kteří to potřebují. Poskytuje přístup k údajům odkudkoliv přes variabilně nastavená přístupová práva. Nemusíte se obávat zneužití informací, sami v rámci softwaru určíte, kdo kam uvidí. Třívrstvá architektura QI pak chrání data před ztrátou a poškozením.

Je vhodný pro více typů subjektů

Nezáleží na tom, zda spravujete komerční nebo bytové prostory, modul Správa nemovitostí se přizpůsobí všem požadavkům. Nabízí totiž řešení, které umí kombinovat různé varianty funkcionalit. Ty je následně možné vypouštět, nebo dokupovat. Samozřejmostí je výběr z více jazyků, formulářů i grafů.

Připraví plán údržby prostor

Řešení pro Správu nemovitostí je integrované do informačního systému QI, proto je možné využívat širokou škálu funkčností. Výhodné je propojení s modulem Servis a údržba, který vygeneruje plán údržby dle aktuálního stavu prostor. Přesně tak budete vědět, jaké úkony a činnosti je potřeba zajistit, jaká je jejich perioda a kdo a kdy je bude provádět v návaznosti na ostatní kapacity. Samotné plány pak zobrazíte v přehledném grafu, a to například dle zadaných činností a období.


Náhledy modulu

Pohlídejte si smluvní vztahy s nájemníky a mějte ve smlouvách pořádek.
Mějte přehled o pronájmech vámi spravovaných prostor.


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás