CRM a marketing


Sledujte a vyhodnocujte výsledky marketingových akcí. Díky modulu CRM a marketing budete mít neustálý přehled nejen nad jejich organizací, ale také náklady i výnosy. Zároveň získáte komplexní údaje o zákaznících, které Vám pomohou identifikovat potřeby trhu a stanovit manažerská rozhodnutí.

  • Snadno zjistíte, jak marketingové kampaně proměňují Vaše investice. QI přináší už v průběhu akce vyhodnocení všech souvisejících aktivit včetně přehledu nákladů a výnosů – kdykoliv tak můžete optimalizovat veškeré postupy a přizpůsobovat rozpočet aktuální situaci.
  • Tmelení dobrých vztahů je s QI jednodušší, protože umožňuje cílenou komunikaci. Informace o zákaznících i obchodních partnerech i jejich požadavcích budou vždy aktuální. Snadno je můžete třídit do cílových skupin, filtrovat i oslovovat.
  • QI veškerou komunikaci archivuje, bez problémů vyhodnotíte zákaznická přání a potřeby.
  • Získáte výsledky nebo dílčí výstupy marketingových akcí v přehledné podobě – čerpat můžete třeba ze souhrnu o prodejích a nákupech, nákladech, výnosech nebo přehledů o účasti na akcích. Vše můžete vyhodnocovat v reálném čase.
  • Začněte s adresným marketingem: vytvořte cílové skupiny zákazníků a hromadně je oslovte e-maily a SMS přímo z QI.
  • Velkou část povinností spojených s přípravou seminářů, školení, konferencí, prezentací nebo výstav zajistí QI za Vás. Například vede evidenci pozvaných účastníků a souvisejících úkolů, ke kterým přiděluje zodpovědné osoby.

Náhled modulu