Modul

Řízení výroby

Chcete plně využít potenciál Vaší výroby?

Máte kontrolu nad jejím průběhem?

Vyplatí se Vám vyráběný produkt?

Věnujete se strojírenství, vyrábíte elektrotechniku, automobily nebo potraviny? V každém případě je důležité zajistit plynulý chod výroby – podpoří Vás informační systém QI a jeho modul Řízení výroby. Získáte sadu funkcí, které pokryjí všechny činnosti včetně tvorby technické a výrobní dokumentace. Navázat můžete například na pokročilé plánování výroby APS, internetový obchod QI Shop nebo CAD/CAM systémy.

Nasazení takto robustního systému, jako je QI, s sebou přineslo několik změn, ať již v plánování výroby nebo celkovém zpracování zakázek od jejich přijetí až po finální expedici. Výsledkem je celkový přehled nad výrobním procesem. Nespornou výhodou je ušetřený čas, jelikož všechna potřebná data od identifikačních údajů přes komplexní seznamy materiálů, identifikaci výrobků prostřednictvím čárových kódů až po skladové stavy jsou přístupná doslova z jednoho místa.

Tomáš Jurka

správce systému společnosti OMB composites EU


Proč si modul pořídit

  • Podpoří, zefektivní a zrychlí výrobní proces: všichni vědí, čemu se mají věnovat s přesným určením množství i druhu materiálu, náklady je možné kalkulovat předem.
  • Sleduje a vyhodnocuje skutečnou nákladovost výrobků.
  • Pomáhá s koordinací práce na dílně: šetří čas při rutinních procesech a umožňuje jednoduše vytvářet všechny výrobní doklady.
  • Řídí a zpřehledňuje výrobní kooperace.
  • Řízení výroby navazuje na další moduly, které obsáhnou všechny související procesy. Doporučujeme propojení s TPV a kalkulací, Sklady i Plánováním výroby a APS.

Komu se Řízení výroby hodí?

Díky informacím z QI může management společnosti identifikovat méně ziskové nebo ztrátové provozy, ale také další faktory vedoucí k optimalizaci podniku. Výrobní ředitel získá přehled nad všemi zakázkami: z jednoho formuláře zjistí, co je skutečně potřeba vyrobit. Může pak efektivněji koordinovat výrobní dispečery, které QI podpoří při rozdělování práce. Zaměstnanci při vykazování operací ve výrobě mohou použít on-line terminál se čtečkami čárového kódu, který pracovníka identifikuje.


Jak Řízení výroby pomáhá?

Zajistí tvorbu výrobních příkazů s ohledem na okamžitou dostupnost materiálů

QI nastartuje řízení diskrétní, procesní i linkové výroby. Vždy pokryje celý proces: na základě výrobního příkazu, který se tvoří přímo z objednávky, přiřadí k zakázce technickou i výrobní dokumentaci a určí práci pro jednotlivá pracoviště. Díky napojení na sklady budou zdroje pod kontrolou: bezchybně spočítaný objem zásob umožňuje omezit nechtěnou nadvýrobu. K vyka-zování operací je možné použít terminály pro sběr dat. Celá výroba je pak pod on-line dohledem, proto QI vždy zobrazuje její aktuální a reálný stav. Díky tomu můžete předem kalkulovat nákla-dy a minimalizovat rozdíl mezi plánovaným a reálným stavem produkce.

Vyhodnotí výrobu a přesně stanoví náklady na produkt

S QI dostanete pod kontrolu každou zakázku: vždy budete mít k dispozici přehledy o objemu výroby s kalkulací za Vámi zvolená období. Systém důsledně sleduje spotřebu i cenu materiálu a celkové nároky na kapacity, také definuje vyžadovanou přípravu i celkový čas výroby kon-krétního produktu. Proto znáte přesnou cenu výrobku a můžete vyhodnotit, zda je ztrátový, či naopak. Jednoduše také porovnáte skutečné náklady oproti plánu, a to i s ohledem na výrobní kooperace. Při tvorbě účetní uzávěrky se v praxi velmi často zapomíná na zaúčtování nedokon-čené výroby – QI automaticky zahrne přírůstky a úbytky.

Eliminuje chybná data

QI zahrnuje funkce, které usnadní řízení výroby přímo na dílně. Lze v něm sledovat plnění úko-lů jednotlivých pracovišť nebo přímo zaměstnanců, a to na základě výkazů práce či záznamů z on-line terminálů. Ty usnadňují práci výrobním dispečerům, kteří nemusí zadávat údaje do sys-tému ručně. Eliminují se tak chyby nejen při sběru dat, ale i tvorbě dokumentů, protože všechny doklady související s výrobou lze snadno vytvářet přímo v systému. Dalším benefitem je úspora práce: díky výkazům a záznamům z QI je uzavírání operací rychlejší.

Pomáhá k efektivnímu rozložení kapacit

Využíváte volné kapacity k výrobním kooperacím, nebo naopak spolupracujete s externími dodavateli? QI vytváří plán kooperací, na jehož základě chystá vydávání materiálů i polotovarů v závislosti na konsignačních skladech, také vystavuje objednávky a výrobní přehledy. Vše je napojeno na účtárnu – získáváte tak aktuální výstupy pro efektivnější vyhodnocování obchodních případů.

Spolu s dalšími moduly pokryje všechny výrobní i obchodní procesy

QI plně zahrnuje nástroj pro pokročilé plánování výroby APS. Ten zohlední celou řadu faktorů, které běžné technologie nedokážou v reálném čase zaplánovat. APS zajistí několik simulací výrobního plánu a nabídne optimální variantu. Doporučujeme propojit Řízení výroby také s ostatními obchodními a výrobními moduly.


Náhledy modulu

Mějte přehled o výrobě do posledního šroubku
Sledujte kusovníky a proces výroby podrobně


Specializované funkce

Komunikace s optiMES

Softwarové řešení MES (Manufacturing Execution System) sbírá data přímo ve výrobě, tím propojuje stroje, procesy, činnost zaměstnanců a podnikový informační systém do řízeného a automatizovaného celku. MES je často nabízen samostatně, synergie však nastává, pokud ho dodavatel integroval přímo do vlastního ERP. Odpadají tak problémy při zakázkovém napojování dvou cizích softwarů. Abychom případným problémům předešli, přinášíme ucelený produkt: díky funkcionalitě Komunikace s optiMES informačního systému QI budete mít v rámci jediného řešení maximální kontrolu nad všemi procesy ve výrobě, což posouvá možnosti její optimalizace.

Pomůže konkrétně:

  • výrobním ředitelům, kteří od svého pracovního stolu mohou řídit i monitorovat procesy a činnosti na hale podle aktuálních potřeb, zároveň získávají okamžitou zpětnou vazbu přímo „od zdroje“ prostřednictvím reportů a dalších upozornění;
  • s vyhodnocováním dat – měření probíhá v reálném čase a manažeři kvality eliminují ihned to, co způsobuje nestabilitu technologického procesu;
  • se zpřehledněním provozu: data jsou vizualizována na displejích dotykových nebo mobilních terminálů a pracovníci ve výrobě tak mohou reagovat například na pokles výkonu či kvality.

Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás