Řízení výroby


Díky přehledům, které modul Řízení výroby zajišťuje, můžete identifikovat méně ziskové nebo ztrátové provozy, ale také další faktory, jejichž sledování vede k optimalizaci podniku.

  • Vyrábíte diskrétně, procesně, na zakázku či sklad, kusově nebo sériově? QI je připraveno na všechno. Využít můžete metody MRP II, JIT i KANBAN nebo sadu funkcí, které pokrývají činnosti spojené s tvorbou výrobních zakázek včetně technické a konstrukční dokumentace.
  • QI zajišťuje návaznost na CAD/CAM systémy a další aplikace.
  • Vaši zákazníci ocení hladkou dodávku objednávky. QI na základě zadaných parametrů vypočítá optimální rozložení jednotlivých zakázek na výrobní kapacity.
  • Bezchybně spočítaný objem zásob umožňuje omezit nechtěnou nadvýrobu. Tok materiálů, polotovarů i výrobků mezi jednotlivými pracovišti je řízen na základě výrobních příkazů k jednotlivým zakázkám.
  • QI je užitečný pomocník při plánování pro firmy, které využívají své volné kapacity k výrobním kooperacím nebo naopak část výroby provádí externě u jiného dodavatele.
  • Snižte chybovost ve Vašem podniku: k vykazování stavu výroby slouží on-line terminály se čtečkami čárového kódu, které eliminují omyly při sběru dat.

Náhledy modulu