Vodárenství


Modul Vodárenství přináší všechny funkce, které jsou pro společnosti z tohoto oboru nepostradatelné. Kontrola spotřeby, specifické evidence, zpracování zákaznických účtů – každodenní rutinu můžete nechat na QI a věnovat se řízení společnosti.

  • S QI snadno dodržíte plán údržby veškerého zařízení. Umožňuje propojení servisovaných statků s účetní a majetkovou evidencí, také nadefinuje a vygeneruje pravidelné servisní intervaly a vytvoří plán údržby.
  • Jednoduše dohledáte nejen aktuální stav zakázek, ale také veškeré informace o odběrných místech nebo odečtových trasách.
  • Vodoměrné knihy, měřicí protokoly, smlouvy, přihlášky, montážní listy – všechny tyto dokumenty jsou evidovány v elektronické podobě. Snadno je vytisknete do připravených tiskových sestav a formulářů.
  • QI jsme nastavili na specifické fakturace vodného a stočného, řeší elegantně i vyúčtování záloh, hlídá saldo a umožňuje efektivní správu pohledávek.
  • Zaměstnanci přímo v terénu získají přístup k odečtovým trasám a formulářům pro odečet vodoměrů. Odpadají tak chyby lidského faktoru při přepisování dat, zdlouhavá administrativa a nutnost používání drahých přenosných terminálů.

Náhledy modulu