Modul

Vodárenství

Hledáte řešení, které pokryje specifické vodárenské postupy, a přesto je komplexní?

Chcete zkoordinovat a zrychlit běžné denní procesy?

Máte přehled nad servisovanými vodoměry?

Informační systém QI své základní funkce rozšiřuje o sadu nástrojů, které pokrývají specifika oboru vodárenství. Vyvíjíme je v souladu s doporučeními a potřebami našich zákazníků. Tato spolupráce nám umožňuje poznat všechny osobité procesy, a díky tomu disponovat know-how v oblasti informačních systémů pro vodárenství. S QI tak můžete nechat každodenní rutinu stranou a plně se věnovat optimalizaci a řízení společnosti. Připravili jsme také mobilní aplikaci QI Mobile, se kterou budete mít přístup k některým informacím i prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů. Odpadá proto nutnost používat drahé přenosné terminály.

Systém QI nám díky svým komplexním možnostem nabídl uspořádání a transparentnost vnitropodnikových postupů. Profesně zaměřené moduly uživatelsky zpříjemnily práci na jednotlivých odděleních. Výstupy z nich užívá management při své každodenní práci.

Ing. Bohuslav Vaňous

ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí


Proč si modul pořídit

  • Poskytuje přehlednou a detailní evidenci odběrných míst a vodoměrů. Data si můžete zobrazit prostřednictvím QI Mobile také v terénu.
  • Zrychluje odečet vodoměrů a poskytuje okamžitý přehled o průběhu tohoto procesu.
  • Získáte přehled o stavu všech servisovaných zařízení.
  • Minimalizuje zbytečné papírování: všechny důležité dokumenty včetně smluv vytvoříte velmi jednoduše díky přenosům údajů mezi jednotlivými doklady.
  • Účetnictví je plně přizpůsobeno požadavkům vodárenských společností a disponuje jednotným saldem.
  • Při využití dalších modulů budou všechny firemní procesy provázány, získáte tak kompletní pohled na fungování celého podniku.

Komu se Vodárenství hodí?

Management získá včas všechny potřebné informace, které dopomáhají ke správnému rozhodování. QI také zefektivňuje operativní řízení: lze v něm evidovat veškeré úkoly a jejich stavy, porady, dokumenty a další nezbytnosti. S těmito údaji můžete pracovat v tabletu či mobilním telefonu. Odečítačům ušetří čas, protože stavy vodoměrů mohou zadávat prostřednictvím technologie dálkového sběru do příslušných formulářů v QI. Stejně tak mohou k již zaevidovaným datům přistupovat přímo při odečítání a ihned řešit případné nesrovnalosti. Účetním výrazně usnadní fakturaci vodného a stočného.


Jak Vodárenství pomáhá?

Díky dostupným informacím šetří čas zaměstnanců a zpřesňuje jejich práci

Pořádek v datech a jejich snadná dostupnost jsou klíčové pro správné fungování každé společnosti. S QI zaměstnanci získají přesně takové informace, které potřebují: v závislosti na určení přístupových práv zjistí nejen aktuální stav jakékoliv zakázky, ale i veškeré údaje o odběrných místech nebo odečtových trasách s napojením na mapy. Evidence vodoměrů obsahuje detailní záznamy o každém zařízení včetně zachycení pohybů naměřených hodnot. Evidence odběrných míst zase poskytuje informace nejen o aktuálním, ale také předchozím odběrateli vodného a stočného, typu měřiče nebo o tom, kdo a kdy prováděl odečty. Přímo odtud lze tvořit smlouvy na odběry nebo fakturovat. Většinu dat můžete zobrazit v mobilní aplikaci QI Mobile, která poskytuje přístup k odečtovým formulářům a dalším informacím o odběrných místech uložených v QI.

Eliminuje chyby při přepisování údajů a přispívá k rovnoměrnému cash flow

QI Mobile je významným pomocníkem při odečtech vodoměrů: v terénu zjištěné údaje je možné zadávat přímo do chytrého mobilního telefonu nebo tabletu, informace se takřka ihned přenáší do QI. Pokud se vodoměr nachází v prostorách, kde není datový signál, údaje zůstanou v off-line režimu a s dostupností sítě se přenesou do systému. Zaměstnanci nemusí nic přepisovat, odpadají tak chyby lidského faktoru a zdlouhavá administrativa. Díky aktuálním datům vedoucí pracovníci získají skutečný přehled o práci svých podřízených. Odečty, které jsou zaznamenány v QI, je pak možné okamžitě zpracovat do daňových dokladů a odeslat odběrateli. Toto zkrácení doby mezi fakturací a odečtem přispívá k rovnoměrnému cash flow.

Zajistí management preventivní údržby servisovaných vodoměrů

QI umožňuje propojení servisovaných statků s účetní a majetkovou evidencí včetně výpočtu plánu financování obnovy vodárenské infrastruktury. Definuje a generuje pravidelné servisní intervaly a vytváří plán údržby. Zároveň v něm můžete vést agendu pro sledování poruch, získáte tak přehled o stavu všech zařízení. Součástí je elektronická evidence montážních výkonů u vodoměrů.

Snadno s ním vytvoříte všechny dokumenty

Odečtové sestavy, měřicí protokoly, smlouvy, přihlášky, montážní listy – všechny tyto dokumenty jsou evidovány v elektronické podobě. Snadno je vytisknete do připravených tiskových sestav a formulářů. Výhodou je, že data do QI vkládáte pouze jednou, propisují se do všech příslušných dokumentů. Ušetříte tak čas při jejich tvorbě.

Zabezpečí přehledné účetnictví

QI poskytuje řešení pro účetnictví ve vodárenských firmách. Sleduje saldo, spravuje pohledávky, vystavuje upomínky (také ve formě SMS), zpracovává evidenci vodného i stočného a provádí jejich vyúčtování buď na základě skutečného odběru, nebo paušálu za vybrané období. Zajišťuje také elektronickou fakturaci. Samozřejmosti je výpočet dohadných spotřeb a cenových kalkulací fakturovaných služeb. Díky napojení na insolvenční rejstřík je možné sledovat platební schopnost zákazníků. Data ze všech vodárenských procesů QI dokáže integrovat v jeden celek (systém disponuje jednotným saldem). To vše v souladu s aktuální legislativou.

Pomůže s řízením celé společnosti

Specializovaný modul Vodárenství je snadné napojit na další moduly a provázat tak všechna firemní data i procesy v rámci jednotného databázového a aplikačního prostředí bez potřeby složitých integrací systémů třetích stran. Vkládání informací je rychlé, jejich vyhledávání a třídění jednoduché. QI zároveň respektuje individuální potřeby každé společnosti – rozsah řešení je možné kdykoliv zúžit, nebo rozšířit. Využít můžete například řízení dopravy, skladové hospodářství nebo evidenci docházky zaměstnanců, která může být řešena prostřednictvím elektronických terminálů. Data z nich se automaticky přenáší přímo do mzdových výkazů, což výrazně urychluje zpracování celé této agendy. V QI můžete evidovat zakázky i přijatou poštu. Vše je zastřešeno manažerskými výstupy.


Náhledy modulu

Mějte kontrolu nad odběrnými místy
Snadná evidence odečtů
Přístup ke všem smlouvám i fakturám


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás