Modul

E-komunikace

Trendem doby je maximální využívání elektronických forem komunikace a její co možná největší automatizace. Elektronická komunikace je rychlá, levná a snižuje riziko chyb způsobených lidským faktorem. QI nabízí široké možnosti elektronického propojení mezi různými subjekty. Komunikace s úřady, obchodními partnery a dodavateli, zákazníky či bankami tak může zabírat mnohem méně času a peníze šetří i díky snížení výdajů na tisk, papír a poštovné.

Čtveřice nástrojů, které vám usnadní elektronickou komunikaci

SMS

  • QI umožňuje odesílat zákazníkům či partnerům mobilní textové zprávy přímo z informačního systému. Jimi mohou firmy zákazníky informovat o vyúčtováních, plánovaných odstávkách služeb, stavech objednávek nebo je upozorňovat na aktuálním datum splatnosti pohledávek či její uplynutí.

Datové schránky

  • Ke své datové schránce mohou společnosti přistupovat přímo z QI a ušetřit tak spoustu času. Systém umožňuje automaticky stahovat došlé zprávy a určovat, kterému subjektu se doručí. Nové zprávy je v něm možné vytvářet ručně i automaticky. Firmy navíc ušetří za Datový trezor, protože v QI mají vše automaticky archivováno.

E-mail

  • QI dokáže rozesílat zákazníkům hromadnou poštu ručně i automaticky. V systému je možné přijímat i ukládat veškerou e-mailovou komunikaci s každým zákazníkem a mít tak o ní kdykoli přehled. Zároveň slouží jako mocný nástroj pro elektronickou fakturaci a zasílání upomínek při vymáhání pohledávek.

ISDOC

  • Nástroj pro elektronickou fakturaci, který umožňuje automaticky, v elektronické podobě a v reálném čase přenášet doklady mezi QI a informačními systémy obchodních partnerů. Firmy díky němu odbourají náklady spojené s papírovou agendou, poštovným a významně urychlí proces zpracování dokladů.

Specializované funkce

Napojení na telefonní ústředny

Funkcionalitu ocení společnosti, které jsou v přímém kontaktu se svými zákazníky i obchodními partnery a potřebují znát veškeré dostupné údaje o volajících.

Pomůže konkrétně:

  • pracovníkům helpdesku s informační podporou;
  • obchodnímu nebo marketingovému oddělení při dovolávání poptávek, nejrůznějších průzkumech i telemarketingu;
  • zákazníkům, kterým se dostane profesionální péče.

Komunikace s Fidoo

Funkcionalita nabízí minimalizaci papírování ve firmách při evidenci výdajů provedených platebními kartami, zpracování transakcí k těmto položkám a vedení hlavního účtu.

  • Vlastník karty doplňuje informace k jednotlivým platbám přímo do aplikace Fidoo (například vyfocená účtenka, sken faktury).
  • Tyto údaje se přenášejí jako příloha k jednotlivým závazkovým dokladům v QI, kde jsou podkladem pro tvorbu dalších výstupů.

Propojení s Fidoo tedy celý proces zautomatizuje a ulehčí práci jak ekonomickému oddělení (zrychlení celého procesu administrace a zápisu), tak i zaměstnancům, kteří informace k platbám podávají tou nejjednodušší cestou.


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás