Kontaktní formulář

Chcete se o QI dozvědět víc? Odešlete nám kontaktní formulář. Ozveme se hned, jak to bude možné (obvykle do dalšího pracovního dne).


  Tento formulář je chráněn službou reCAPTCHA od Google.
  Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby

   

  Jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji?

  1. Společnost QI GROUP a. s., se sídlem Páteřní 1216/7, Brno, 635 00, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3220 (dále „QI GROUP“) zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  a. v případě vaší poptávky služeb nebo jiného vyjádření zájmu o spolupráci:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • IČ, DIČ
  • adresu sídla

  Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb či spolupráci a jednání o této nabídce či spolupráci. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou QI GROUP zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a QI GROUP nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

  b. v případě uzavření smlouvy:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • IČ, DIČ
  • adresu sídla

  Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) a e) zákona o ochraně o osobních údajů. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedenými účely po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

  2. Společnost QI GROUP prohlašuje, že tyto osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

  3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po QI GROUP výmaz těchto osobních údajů – QI GROUP výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, výmaz však může způsobit ukončení jednání o smlouvě či jiné spolupráci,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.