Modul

Personalistika a docházka

Chcete mít aktuální přehled o nákladech na pracovníky?

Zabírá Vám administrativa související s personalistikou příliš času?

Daří se Vám získávat správné zaměstnance?

Zaměstnanci jsou nejdůležitější, ale zároveň nejdražší součást každé firmy. Vedle výplat můžeme do těchto nákladů zařadit také rozsáhlou podpůrnou administrativu. S modulem Personalistika a docházka informačního systému QI dosáhnete významného zrychlení i zjednodušení všech souvisejících procesů. Pomůže Vám při zpracování mezd, získáte přehled o docházce i dovolených a pracovnících samotných (jejich profesním zařazení, vzdělání, schopnostech a stavu zadaných úkolů). Modul je vhodný jak pro jednosměnný, tak vícesměnný provoz a může ho využívat neomezené množství zaměstnanců.

Ze začátku to chtělo i trochu trpělivosti s některými pracovníky, teď už si ale nikdo nevzpomene, že celý život používal papírové píchačky. Při zavádění jsme byli připraveni na možné drobné problémy, vše však proběhlo dobře.

Ing. Jiří Kozák

MBA, ředitel společnosti CEDIMA


Proč si modul pořídit

 • Zajistí přehled o nákladech na výběrová řízení i vzdělávací akce a ostatních položkách spjatých s personální agendou, kterou kompletně pokryje.
 • Získáte aktuální informace o příchodech, odchodech a nepřítomnosti zaměstnanců. QI všechna data zpracovává v reálném čase. Také zajistí přesné podklady pro mzdy.
 • Hlídá pauzy i přesčasy, vše se promítá do mzdových podkladů.
 • Díky náhledu na aktuální docházková data můžete přesněji plánovat kapacity.
 • Minimalizuje administrativní povinnosti spojené s žádostmi o dovolenou i stravenkami.
 • Při náboru spolehlivě identifikuje pracovníky, kteří se hodí na obsazovanou pozici.

Komu se Personalistika a docházka hodí?

Modul pomůže vedení společnosti, manažerům, HR specialistům nebo mzdovým účetním. Pokryje totiž všechny personální operace od zajištění zaměstnanecké evidence až po analýzu a ohodnocení výkonů. Veškeré údaje mohou být využity při zpracování mezd. Zaměstnanci jednoduše zjistí počet odpracovaných hodin a stav zbývající dovolené.


Jak Docházka a personalistika pomáhá?

Vede podrobnou a přesnou personální evidenci

Modul pokryje všechny personální operace od zajištění zaměstnanecké evidence až po analýzu a ohodnocení výkonů. Veškeré údaje mohou být využity při zpracování mezd. V QI také snadno nastavíte plán pro edukaci zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace. To vše včetně odhadu i vyhodnocení finančních nákladů na jednotlivé akce. QI také předkládá informace o volných pracovních místech i uchazečích o zaměstnání. Lze v něm sestavovat výhledový plán pro navyšování kapacit nebo případné zeštíhlování struktur a snižování stavů.

Zaznamenává, eviduje a vyhodnocuje dobu, kterou zaměstnanec strávil v práci

Pracovník při příchodu do firmy přiloží čip nebo kartu k terminálu, který kontakt zaznamená a informaci ihned předá do QI, stejně se děje i při odchodu, kuřácké pauze nebo návštěvě lékaře. Na základě těchto údajů systém zpracovává a vyhodnocuje odpracovanou dobu i nepřítomnost (je možné rozlišit různé varianty, například dovolenou, náhradní, studijní i neplacené volno, dárcovství krve). QI také zohledňuje, zda jde o standardní den, víkend, svátek či zda pracovník plní pohotovost. Propojení s modulem Mzdy umožní automatické zpracování výplat.

Varianta Docházky pro menší firmy

Zjednodušená docházka je vhodná pro firmy, ve kterých mají všichni pracovníci přístup do informačního systému. Zahrnuje evidenci pohybů, přítomností a nepřítomností zaměstnanců přímo ve formulářích QI, nejsou tedy potřeba terminály.

Dokáže sledovat přesčasy a přestávky

S QI bude přesné dodržování pauz realitou. Umožňuje automatické generování pevných přestávek i jejich odpočítávání od odpracované doby. Systém zaznamenává a eviduje přesčasy, které se taktéž promítají do mzdových podkladů.

Umožňuje kontrolu přítomnosti pracovníků i efektivní plánování kapacit

Ihned po příchodech zaměstnanců má nadřízený k dispozici aktuální náhled na docházková data, při kontrole se porovnávají s plánovanými směnami. Zároveň jsou evidovány všechny předem domluvené nepřítomnosti. Získáte tak přehled o skutečných kapacitách zaměstnaneckých týmů a pracovní procesy naplánujete efektivněji.

Zmenšuje byrokracii kolem žádostí o volno i stravenek

Zaměstnanci mohou o dovolenou žádat přímo v QI, tu pak lze potvrdit, nebo zamítnout rovnou z kanceláře jediným klikem. Každý termín zobrazíte v návaznosti na firemní kapacity. Systém poté automaticky zašle konkrétnímu pracovníkovi e-mail s informací, jak byla žádost vyřízena. S QI odpadá i složité počítání příspěvků na stravu – z jednoho formuláře přesně zjistíte, na kolik stravenek má kdo nárok.

Získáte nástroj pro rozpoznání silných a slabých stránek jednotlivců i týmů

Specializovaná obchodní jednotka Personální psychometrické dotazníky a testy zaručí přehled o kandidátech do výběrového řízení i stávajících pracovnících včetně informací o osobnosti, pracovní motivaci, schopnosti zvládat zátěž nebo manažerském stylu. Respondentům jednoduše (také skrze kontakty v QI) zašlete dotazníky, které slouží k diagnostice osobnostních a pracovních charakteristik. Ti je vyplní prostřednictvím webové aplikace – přístup je realizován přes unikátní URL adresu zaslanou e-mailem. Výsledky se přenesou do QI včetně výstupní zprávy ve formátu PDF. Všechny dotazníky jsou vyvíjeny podle standardů EFPA (European Federation of Psychologists´ Associations).


Náhledy modulu

Kompletní přehled nad docházkou Vašich lidí
QI Vám umožní vyhodnocovat informace o lidských zdrojích
Personální dashboard
Personální psychometrické dotazníky
Mějte kontrolu nad vzděláváním svých zaměstnanců
Spravujte žádosti o dovolené

Personalistika a docházka


Specializované funkce

Snadná evidence docházky v QI Mobile

Mějte docházkovou agendu doslova na dosah ruky. Pomocí mobilního telefonu můžete zadávat docházková data, ověřovat, kdo je na pracovišti, či žádat o nepřítomnost nebo ji schvalovat podřízeným. Mobilní docházka je napojená na vykazování práce, také s ní můžete připravovat podklady pro mzdy. Ocení ji hlavně ti, kteří pracují doma nebo jsou často v terénu.

Kniha úrazů

U pracovních úrazů nerozhoduje, zda jde o drobné či závažné zranění nebo následuje pracovní neschopnost – zaměstnavatel je dle zákona povinen bezodkladně zaznamenat vše. Snadné zpracování a uspořádanou evidenci zajistí Kniha úrazů, která s přehledem nahrazuje svou papírovou verzi. Funkcionalita je provázána s daty z QI, většina údajů se tak propisuje automaticky. Jednoduše zrealizujete i další návazné kroky.

Plány dovolené

Funkcionalita najde uplatnění v každé společnosti – zpřehlední čerpání dovolených, zároveň je jejím používáním splněna legislativní povinnost.

Pomůže konkrétně:

 • vedoucím pozicím, které s ní efektivněji naplánují pracovní procesy a v dostatečném časovém předstihu zabrání případné kolizi;
 • všem zaměstnancům s rozvržením jejich dovolené.

Docházka rozšířená

Terminálovou docházku využijí všechny typy firem. Meze se nekladou: je určena pro jednosměnný, vícesměnný i nepřetržitý provoz a neomezené množství osob.

Pomůže konkrétně:

 • mzdovým účetním při zpracovávání mezd;
 • personalistům i manažerům – informace o pracovnících vyhodnotí na základě reálného obrazu o přítomnostech a nepřítomnostech. Také mají jistotu, že vše je v souladu s legislativou;
 • a v neposlední řadě všem zaměstnancům, kteří získají aktuální přehled o své dovolené, přesčasech i počtu odpracovaných hodin.

Přístupový systém

Řídí vstupy zaměstnanců, ale i návštěv a dalších osob do firemního objektu. Průchod lze regulovat také v jednotlivých místnostech či úsecích. Díky tomu získáte přehled nad pohybem lidí v prostorách společnosti, zabezpečíte majetek a ochráníte data i know-how.

 • Kontrolovaný pohyb zaměstnanců a návštěv po firmě
 • Zabezpečení důležitých míst
 • Široké možnosti nastavení práv pro přístupy
 • Aktuální i zpětný přehled o pohybu osob
 • Snadná obsluha

Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás