Modul

Sklady a WMS

Je váš systém řízení skladu optimálně nastavený?

Dostáváte zboží k zákazníkům včas?

Vedete skladové hospodářství efektivně?

Přesné vedení skladů firmám dovoluje včas reagovat nejen na přání zákazníků, ale také na vlastní potřeby. S modulem Sklady a WMS informačního systému QI získáte spolehlivého správce skladového hospodářství a přehledné i aktuální informace o stavu uskladněných jednotek – výsledkem budou efektivně koordinované dodávky zboží a minimální skladové ztráty. Údaje můžete zadávat ručně přímo do QI. Pokud se zbožím pracujete v rozlehlých prostorách, využijte mobilní terminály. Komunikace je zajištěna přenosem dat (získaných z kódů) přes bezdrátovou síť přímo do systému. Veškeré změny a operace jsou okamžitě zaznamenány v QI, máte tak vždy k dispozici aktuální stav.

Vše pracuje on-line. Jakmile se zboží přemístí, ihned v QI všichni vidíme, kde se konkrétní položka nalézá: zda je na příjmu, skladě, expedičním místě nebo na cestě k zákazníkovi. Dohledatelnost zboží je 100krát rychlejší, protože nyní téměř nic nehledáme.

Ing. Miroslav Kvapil

produktový manažer a jednatel společnosti CYKLOMAX

Co je to skladové hospodářství?

Zákonná povinnost vést skladové hospodářství se týká společností, které prodávají vlastní produkty nebo drží na skladech zboží od dodavatelů. V jeho rámci je nutné sledovat a evidovat stav i pohyb uskladněného zboží. S tím mohou pomoci specializované skladové systémy. Ještě výhodnější je ale využít komplexní nástroj, který obsáhne všechny firemní procesy, tedy nejen skladové hospodářství. Toto poskytuje QI – sklady zároveň propojí s výrobou, e-shopem nebo agendami spjatými s prodejem a nákupem. Ze zákonné podmínky tak získáte jednoznačnou výhodu.


Co modul umí:

 • sledovat libovolné množství zboží na vybraném počtu skladů,
 • tvořit výdejky a příjemky prodejem, nákupem nebo převodem a evidovat interní pohyby,
 • podporovat řadu sestav s možností náhledu na stavy zboží v různých skladech včetně jeho pozic,
 • pracovat s metodami váženého průměru, FIFO a pořizovacích či pevných cen,
 • provádět ocenění nákupního dokladu tak, aby na sklad byla pronesena správná pořizovací cena,
 • nakládat s manipulačními jednotkami (například naskladnění, vyskladnění, rozbalování) jako s jedním celkem,
 • sledovat nejrůznější rozlišovací atributy (výrobní čísla, šarže, exspirace, barvy nebo velikosti),
 • dělat celkové i průběžné inventury,
 • podporovat práci s konsignačními sklady, v případě cizího konsignačního skladu umožnit automatický převod položek na sklad vlastní,
 • blokovat, rezervovat a odstavovat zboží pro pozdější potřebu,
 • provádět veškeré operace také pomocí mobilních terminálů.

Komu se Sklady a WMS hodí?

Vedoucí výroby ocení aktuální informace o množství a druhu skladovaných materiálů, volné prostředky tak mohou použít tam, kde přinesou větší prospěch. Vedoucím skladu modul pomůže s inventurou či uzávěrkou, ale také evidencí skladových pohybů. Navíc získají přehled o veškerých zásobách, jejich cenách a připravenosti. Skladníci snadno najdou jednotlivé výrobky, protože QI eviduje přesné umístění jednotek.


V čem vám modul nejvíce pomůže?

Efektivně uřídí celý sklad

Počet skladových položek nerozhoduje – vždy je možné sledovat jejich pohyby, ať už interní, meziskladové, či externí, a stavy zásob i ceny v reálném čase. Informace do QI vložíte buď ručně, nebo je zaevidujete mobilním terminálem pomocí kódů: QI přečte typy QR, EAN-13, BC 128, BC 39 a další podle vašich potřeb. Právě použití čtečky čárových kódů zrychluje a zpřesňuje většinu skladových operací (provádějí se pomocí dávek přizpůsobených potřebám konkrétního zákazníka). Veškeré zboží je také zpětně vysledovatelné – informační systém dokáže zobrazit historii všech pohybů. Pokud dojde k chybnému zaskladnění, zboží lze vzájemně zaměňovat. V případě, že využijete manipulační jednotky, nemusíte řešit každou položku zvlášť. Rozbalení, zabalení, umístění na pozici, přemísťování a expedici zajistíte rovnou za celou manipulační jednotku – v jejím rámci je možné evidovat homogenní i nehomogenní obsah. QI také pracuje se sklady celními a konsignačními, které ještě dělí na vlastní nebo cizí.

Evidují zboží podle vybraných kategorií

Prostřednictvím čárového kódu do QI efektivně přenesete informace o aktuálním množství zboží a jeho vlastnostech. U každého produktu můžete evidovat například datum výroby, trvanlivost a typ materiálu, což umožňuje okamžitě stáhnout vadné výrobky. Zboží přehledně rozdělíte do libovolných skupin, ve kterých lze nastavit charakteristiky daných jednotek: například oděvy vytřídíte podle velikosti i barvy. Kusy pak dosledujete buď jako množinu, nebo jednotlivě.

Vyskladní zboží i vytvoří doklady

QI pro vás kdykoliv připraví soupis zboží i všechny potřebné doklady, a to rovněž pomocí čteček kódů. Podklady snadno vytvoříte pomocí řady dostupných údajů, lze používat mezisoučty či jiné požadované sestavy. Také můžete vybírat mezi různými metodami vyskladňování, které určují, v jaké ceně je zboží vydáváno ze skladu. Lze volit metodu váženého průměru, FIFO frontu nebo metody pořizovací či pevné ceny. Položky mezi sklady můžete libovolně přemísťovat. U zásobovacích skladů systém pomůže dohledat zboží v tomto prostoru a zajistí převod na sklad, kde je požadováno.

Zajistí inventuru a uzávěrku skladu

Inventura v QI šetří čas. Výhodou je, že ji můžete pozastavit – tato funkce dovoluje dodatečně vkládat doklady spadající do období před inventurou a promítnout je do stavu zásob. Software po skončení akce zajistí dokumentaci, která je v souladu s legislativou pro skladové hospodářství. Systém rovněž umožňuje libovolné množství průběžných denních inventur. Modul je vybaven také funkcí uzávěrka skladu. Obě operace provedete buď ručně, nebo pomocí čtečky čárových kódů.

Rezervuje skladové jednotky a zajistí plynulý výdej zboží

Informační systém dokáže automaticky upozornit na rezervaci zboží. Produkty také můžete blokovat – v tomto případě je QI nedovolí vyskladnit pro dalšího odběratele. Blokaci lze ručně zrušit na úrovni objednávky a položky připravit pro jiného klienta. Systém také zajišťuje postupné vychystání zboží. Objednávky jsou tříděny dle data požadovaného dodání a při výběru je možné operovat s trvanlivostmi tak, aby byly přednostně zpracovány starší skladové položky.

Získáte e-shop navázaný na sklady

Díky modulu QI Shop se vaše aktuální skladové zásoby promítnou do internetového obchodu: zákazníci ihned uvidí, které zboží je dostupné. Výdej tak proběhne bez komplikací.


Náhledy modulu

Náhled na stav zásob v každém okamžiku
Skladové hospodářství pod dohledem


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás