Modul

Sklady a WMS

Je váš systém řízení skladu optimálně nastavený?

Dostáváte zboží k zákazníkům včas?

Vedete skladové hospodářství efektivně?

Přesné řízení skladů firmám dovoluje včas reagovat nejen na přání zákazníků, ale také na vlastní potřeby. S modulem Sklady a WMS informačního systému QI získáte spolehlivého správce skladového hospodářství a přehledné i aktuální informace o stavu uskladněných jednotek – výsledkem budou efektivně koordinované dodávky zboží a minimální skladové ztráty. Údaje můžete zadávat ručně přímo do QI. Pokud se zbožím pracujete v rozlehlých prostorách, využijte mobilní terminály. Komunikace je zajištěna přenosem dat (získaných z kódů) přes bezdrátovou síť přímo do systému. Veškeré změny a operace jsou okamžitě zaznamenány v QI, máte tak vždy k dispozici aktuální stav.

Vše pracuje on-line. Jakmile se zboží přemístí, ihned v QI všichni vidíme, kde se konkrétní položka nalézá: zda je na příjmu, skladě, expedičním místě nebo na cestě k zákazníkovi. Dohledatelnost zboží je 100krát rychlejší, protože nyní téměř nic nehledáme.

Ing. Miroslav Kvapil

produktový manažer a jednatel společnosti CYKLOMAX

Co je to skladové hospodářství?

Zákonná povinnost vést skladové hospodářství se týká společností, které prodávají vlastní produkty nebo drží na skladech zboží od dodavatelů. V jeho rámci je nutné sledovat a evidovat stav i pohyb uskladněného zboží. S tím mohou pomoci specializované skladové systémy. Ještě výhodnější je ale využít komplexní nástroj, který obsáhne všechny firemní procesy, tedy nejen skladové hospodářství. Toto poskytuje QI – sklady zároveň propojí s výrobou, e-shopem nebo agendami spjatými s prodejem a nákupem. Ze zákonné podmínky tak získáte jednoznačnou výhodu.


Proč si modul pořídit?

  • Povede skladové hospodářství v souladu s legislativními požadavky a podá přehled o skladových zásobách. Zamezíte tak zbytečné kumulaci zboží a uvolníte finance pro další rozvoj firmy. Možnost práce s manipulačními jednotkami zjednoduší řadu procesů.
  • Zaručí přesné informace o každém kuse: zboží lze zpětně vysledovat.
  • Ušetří čas, protože urychlí administrativu i vyskladňování.
  • Pomůže s inventurou nebo uzávěrkou skladu.
  • Vyhnete se dublované rezervaci zboží, objednávky připravíte dle exspirace produktů.
  • Informační systém má jednoduché ovládání, navíc umožňuje propojení například s QI Shopem.

Komu se Sklady a WMS hodí?

Vedoucí výroby ocení aktuální informace o množství a druhu skladovaných materiálů, volné prostředky tak mohou použít tam, kde přinesou větší prospěch. Vedoucím skladu modul pomůže s inventurou či uzávěrkou, ale také evidencí skladových pohybů. Navíc získají přehled o veškerých zásobách, jejich cenách a připravenosti. Skladníci snadno najdou jednotlivé výrobky, protože QI eviduje přesné umístění jednotek.


Jak Sklady a WMS pomáhají?

Efektivně uřídí celý sklad

Počet skladových položek nerozhoduje – vždy je možné sledovat jejich pohyby, ať už interní, meziskladové, nebo externí, a stavy i ceny v reálném čase. Informace do QI vložíte buď ručně, nebo je zaevidujete mobilním terminálem pomocí kódů: QI přečte typy QR, EAN 13, BC 128, BC 39 a další podle vašich potřeb. Právě použití čtečky čárových kódů zrychluje a zpřesňuje většinu skladových operací. Veškeré zboží je také zpětně vysledovatelné – informační systém dokáže zobrazit historii všech pohybů. V případě, že využijete manipulační jednotky, nemusíte řešit každou položku zvlášť. Rozbalení, zabalení, umístění na pozici, přemísťování a expedici zajistíte rovnou za celou manipulační jednotku – v jejím rámci je možné evidovat homogenní i nehomogenní obsah. QI také rozlišuje mezi sklady celními a konsignačními, které ještě dělí na vlastní nebo cizí.

Evidují zboží podle vybraných kategorií

Prostřednictvím čárového kódu do QI efektivně přenesete informace o aktuálním množství zboží a jeho vlastnostech. U každého produktu můžete evidovat například datum výroby, trvanlivost a typ materiálu, což umožňuje okamžitě stáhnout vadné výrobky. Zboží přehledně rozdělíte do libovolných skupin, ve kterých lze nastavit charakteristiky daných jednotek: například oděvy vytřídíte podle velikosti i barvy. Kusy pak dosledujete buď jako množinu, nebo jednotlivě.

Pomáhají při vyskladňování i tvorbě dokladů

Správně nastavený systém řízení skladu vnáší pořádek do procesů – QI pro vás kdykoliv připraví soupis zboží i všechny potřebné doklady. Podklady snadno vytřídíte pomocí řady dostupných údajů, lze používat mezisoučty či jiné požadované sestavy. Také můžete vybírat mezi různými metodami vyskladňování, které určují, v jaké ceně je zboží vydáváno ze skladu. Lze volit metodu váženého průměru, FIFO frontu nebo metody pořizovací či pevné ceny.

Zajišťují inventuru a uzávěrku skladu

Inventura v QI šetří čas. Výhodou je, že ji můžete pozastavit – tato funkce umožňuje dodatečně vkládat doklady spadající do období před inventurou a promítnout je do stavu zásob. Software po skončení akce zajistí dokumentaci, která je v souladu s legislativou pro skladové hospodářství. Modul je vybaven také funkcí uzávěrka skladu. Obě operace lze provádět buď ručně, nebo pomocí čtečky čárových kódů.

Rezervují skladové jednotky a zajišťují plynulý výdej zboží

Informační systém dokáže automaticky upozornit na rezervaci zboží. Produkty také můžete blokovat – v tomto případě je QI nedovolí vyskladnit pro dalšího odběratele. Blokaci lze ručně zrušit na úrovni objednávky a zboží připravit pro jiného klienta. Systém také zajišťuje postupné vychystání zboží. Objednávky jsou tříděny dle data požadovaného dodání a při výběru je možné operovat s trvanlivostmi tak, aby byly přednostně zpracovány starší skladové položky.

Získáte e-shop navázaný na sklady

Díky modulu QI Shop se vaše aktuální skladové zásoby promítnou do internetového obchodu: zákazníci ihned uvidí, které zboží je dostupné. Výdej tak proběhne bez komplikací.


Náhledy modulu

Náhled na stav zásob v každém okamžiku
Skladové hospodářství pod dohledem


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás