Majetek


S QI získáte absolutní přehled o firemním majetku – snadněji pak rozplánujete kapacity i vytvoříte rozpočet. Modul je vhodný jak pro podnikatelské subjekty, tak pro nevýdělečné organizace.

  • Díky komplexnímu přehledu o firemním vybavení a majetku snížíte náklady spojené s přesuny zařízení nebo nadbytečnými nákupy a odhalíte nevyužité kapacity. QI eviduje dlouhodobý, krátkodobý i drobný dlouhodobý majetek včetně jejich hodnoty. Zároveň rozlišuje hmotné a nehmotné vybavení.
  • Vyberte si – majetek v QI můžete účtovat podle českých, slovenských nebo mezinárodních standardů.
  • Modul podporuje všechny typy daňového i účetního odepisování. Plán odpisů lze zařadit do rozpočtu organizace a zohlednit ho v budoucím cash flow.
  • Inventarizovat majetek můžete s QI klasickým způsobem, tedy tiskem sestavy a ručním zaznamenáváním stavu majetku, nebo vše významně urychlit pomocí zařízení, které snímá čárové kódy. Každou změnu najdete v historii karet majetku. Všechny akce jsou evidovány, snadno tak zjistíte, kdo je provedl.
  • Modul jsme přizpůsobili aktuální legislativě, ovlivňuje ho například zákon o dani z příjmů, účetnictví, dani z přidané hodnoty nebo oceňování majetku. Proto budete mít jistotu, že veškeré výpočty odpisů provádíte v souladu s právními normami.
  • Všechny procesy spojené se správou majetku můžete v QI dopředu nastavit, software poté dohlédne na jejich správnost.

Náhled modulu


Zaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem