Modul

Majetek

Že Vaše firemní zařízení leží nevyužité ve skladu?

Máte přehled o firemním majetku?

Jste si jistí ohledně platné legislativy související s majetkovým hospodařením?

Pro zefektivnění chodu společnosti jsou potřeba spolehlivé informace o aktuálním stavu firemního majetku a vybavení. Právě z těchto údajů vedení firmy vytěží optimální rozhodnutí pro investice do výrobních nebo jiných prostředků. Modul Majetek informačního systému QI je určen společnostem, které chtějí maximálně automatizovat evidenci majetku a pracovat se spolehlivým a zákonům odpovídajícím nástrojem.

Už po čtyřech měsících plynulého provozu QI jsme začali zúročovat investici. Také jsme vykázali značné zlepšení v hospodaření firmy.

Ing. Vilém Šulc

místopředseda představenstva společnosti TREVOS


Proč si modul pořídit

  • Umožňuje komplexní zpracování evidence krátkodobého a dlouhodobého majetku. Díky přehledu ušetříte čas i peníze za přesuny zařízení nebo nadbytečné nákupy.
  • Účtuje podle českých i mezinárodních standardů.
  • Podporuje všechny typy daňového i účetního odepisování – s odpisovými plány snadněji připravíte rozpočet.
  • Respektuje platnou legislativu – správa majetku bude vždy v souladu se zákony.
  • Zavede ve Vaší firmě pořádek, protože urychlí i zpřesní inventuru a usnadní administrativu majetku.
  • Lze ho navázat na další moduly, například na Finance a Účetnictví.

Komu se Majetek hodí?

Modul je vhodný jak pro podnikatelské subjekty, tak pro nevýdělečné organizace. Ekonomové a manažeři získají absolutní přehled o firemním majetku – proto pro ně bude snazší jak tvorba rozpočtu, tak plánování nejrůznějších kapacit. Účetním pomohou definovatelné předkontace, které umožňují zaúčtování změn v kartách majetku – tyto procesy lze automatizovat.


Jak Majetek pomáhá?

Zajistí evidenci majetku

S komplexním přehledem o firemním vybavení a majetku snížíte náklady spojené s přesuny zařízení nebo nadbytečnými nákupy a odhalíte nevyužité kapacity. Modul odděleně eviduje dlouhodobý a krátkodobý majetek včetně jeho hodnoty. Také rozlišuje majetek hmotný a nehmotný. Uživatel může využít bohaté nabídky standardních tiskových sestav, které pokrývají všechny oblasti spojené s evidencí firemního vybavení, zároveň lze vytvářet vlastní formuláře. Veškeré procesy je možné v QI dopředu nastavit, to poté dohlédne na jejich správnost.

Umožňuje pracovat s různými měnami

Firemní zařízení je možné spravovat přesně podle Vašich potřeb, QI se přizpůsobí všem požadavkům. Modul obsahuje funkce pro přehled o krátkodobém i dlouhodobém majetku v jiné než účetní měně a umožňuje provádět odpisy dlouhodobého majetku v libovolné cizí měně. Souběžně s evidencí majetku podle národních standardů lze vést evidenci podle mezinárodních účetních standardů (například IFRS) a zjednodušit tak zpracování podkladů pro výkazy.

Pomáhá při plánování strategií

Odpisy majetku patří k běžným firemním činnostem, proto QI poskytuje nástroj, se kterým efektivně naplánujete odepisování a zahrnete ho i do budoucích strategií. V systému jasně vidíte, kdy je třeba majetek odepsat a kdy obnovit – proto mohou odpisové plány posloužit jako podklad pro rozpočet a lze je zohlednit v budoucím cash flow. K ekonomickému chování společnosti přispívá možnost zpracování výhledových odpisových plánů, které vytvoříte za libovolná období nebo jednotlivá hospodářská střediska.

Vždy zohledňuje novely zákona

Veškeré výpočty standardních odpisů a údaje v kartách majetku v QI jsou v souladu s aktuální legislativou. Modul Majetek ovlivňuje například zákon o dani z příjmů, účetnictví, dani z přidané hodnoty nebo oceňování majetku. Software zároveň umožňuje vytvořit takové definice změn karet majetku a jejich účtování, o kterých současná legislativa neuvažuje, ale časem se mohou objevit. Modul se také může přizpůsobit vlastní vnitropodnikové směrnici pro evidenci majetku.

Poskytuje přehled o majetku z různých pohledů

Údaje zaznamenané v kartách majetku mohou mít pro vedoucí pracovníky zásadní význam. Majetek je možné evidovat podle dodavatele, výrobce, pronajímatele, nájemce, odpovědné osoby, umístění, příslušenství a řady dalších hledisek. Díky přesným záznamům snadno poznáte, v jakém stavu majetek je, kdy naposledy a kolikrát byl servisován či opravován. Modul umožňuje zpracovávat inventarizaci majetku klasickým způsobem, tedy tiskem sestavy a ručním zaznamenáváním stavu majetku, nebo ji významně urychlit pomocí zařízení, které snímá čárové kódy. Každá změna stavu je zanesena v historii karet majetku. Přínosem je, že všechny akce jsou protokolovány a je snadno zjistitelné, kdo je provedl.

Reflektuje změny do účetnictví

Veškeré finanční doklady související s kartami majetku je možné zobrazit díky propojení s modulem Finance. Pokud využíváte i modul Účetnictví, lze realizovat jednotlivé i hromadné změny v kartách majetku a následně je automatizovaně propsat do firemního účetnictví.


Náhledy modulu

Mějte přehled o movitém i nemovitém majetku
Sledujte odpisy majetku


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás