Majetek


S QI získáte absolutní přehled o firemním majetku – snadněji pak rozplánujete kapacity i vytvoříte rozpočet. Modul je vhodný jak pro podnikatelské subjekty, tak pro nevýdělečné organizace.

  • Díky komplexnímu přehledu o firemním vybavení a majetku snížíte náklady spojené s přesuny zařízení nebo nadbytečnými nákupy a odhalíte nevyužité kapacity. QI eviduje dlouhodobý, krátkodobý i drobný dlouhodobý majetek včetně jejich hodnoty. Zároveň rozlišuje hmotné a nehmotné vybavení.
  • Vyberte si – majetek v QI můžete účtovat podle českých, slovenských nebo mezinárodních standardů.
  • Modul podporuje všechny typy daňového i účetního odepisování. Plán odpisů lze zařadit do rozpočtu organizace a zohlednit ho v budoucím cash flow.
  • Inventarizovat majetek můžete s QI klasickým způsobem, tedy tiskem sestavy a ručním zaznamenáváním stavu majetku, nebo vše významně urychlit pomocí zařízení, které snímá čárové kódy. Každou změnu najdete v historii karet majetku. Všechny akce jsou evidovány, snadno tak zjistíte, kdo je provedl.
  • Modul jsme přizpůsobili aktuální legislativě, ovlivňuje ho například zákon o dani z příjmů, účetnictví, dani z přidané hodnoty nebo oceňování majetku. Proto budete mít jistotu, že veškeré výpočty odpisů provádíte v souladu s právními normami.
  • Všechny procesy spojené se správou majetku můžete v QI dopředu nastavit, software poté dohlédne na jejich správnost.

Náhled modulu