Projekty


Plánujte s pevnou půdou pod nohama. O modul Projekty se můžete opřít při chystání jakýchkoliv akcí: získáte opravdový přehled o celém projektu včetně resumé stavu jednotlivých úkolů, využití kapacit strojů i pracovních týmů nebo aktuálním stavu rozpočtu.

  • Každý projekt v QI můžete odstartovat vkládáním termínů, akcí i úkolů ve zvolených návaznostech nebo ho odvodit z modulu Procesy. QI pak propojí všechny dílčí aktivity, které souvisí s daným projektem.
  • Plánování, organizaci i vedení projektů budete mít pod dohledem. Díky přehledným diagramům si projekt můžete zobrazit jako celek – všechny úkoly uvidíte zaznamenané na časové ose a získáte přehled o kapacitách.
  • QI pomůže s finálním vyhodnocením nákladů a výnosů i průběžnou kontrolou financí – v každé fázi projektu totiž můžete procházet jeho rozpočet. Součástí je i účetní sestava pro vyčíslení cash flow za zvolené období.
  • Vytyčte si priority. QI pak zařídí, aby je zaměstnanci plnili ve správném pořadí.

Náhledy modulu