Modul

Finance

Hledáte způsob, jak zlepšit řízení a optimalizaci peněžních toků ve vaší firmě?

Sledujete platební morálku partnerů?

Máte k dispozici kvalitní přehledy o hospodaření společnosti?

Aby firma úspěšně plnila vytyčené cíle, je nutné mít k dispozici aktuální a kompletní ekonomické přehledy. S informačním systémem QI a jeho modulem Finance získáte všechny nástroje, se kterými snadno uřídíte peněžní toky. Kvalitní přehledy o financování podniku, firemních nákladech a výnosech včetně jejich využití vám umožní kontinuální růst a prosperitu. Všechny informace jsou v reálném čase, proto přesně zjistíte, v jakém stavu je rozpočet i v průběhu zakázky.

Pokud mohu mluvit pouze za oddělení ekonomické, pak informační systém QI přináší především automatické kontroly dat a zpětnou vazbu ve formě tiskových výstupů jak pro mne jako ekonoma, tak pro management. Systém významně podporuje dynamický rozvoj naší společnosti.

Lubomír Kalina

jednatel a finanční ředitel společnosti MODUS


Co modul umí:

 • usnadnit tvorbu veškerých finančních dokladů (i díky možnosti jejich odvozování),
 • jednoduše zpracovat přiznání a veškerá hlášení k DPH i zprostředkovat přímou komunikaci pomocí datové schránky,
 • prostřednictvím DMS zrychlit účetní procesy a uspořit náklady,
 • elektronicky zpracovávat příkazy k úhradě, bankovní výpisy a rozpisy platebních karet,
 • evidovat pozastávky přes splátkové kalendáře,
 • sestavovat různé varianty finančních plánů a porovnávat je se skutečností,
 • zajistit controlling a výkazy o cash flow,
 • exportovat a importovat doklady v moderním formátu ISDOC,
 • načítat finanční doklady pomocí QR kódu,
 • informovat o legislativních změnách,
 • podat obraz o finanční kondici podniku a usnadnit tak tvorbu strategie,
 • upozornit na insolvenci obchodních partnerů a zákazníků,
 • při propojení s modulem Doprava jednoduše vést evidenci silniční daně.

Komu se Finance hodí?

Modul usnadní řízení společnosti jak ekonomům, tak finančním ředitelům. Poskytne souhrnný přehled nad cash flow, zároveň podpoří všechny zásadní procesy spadající pod ekonomické oddělení, například pomůže s účetními doklady a zajistí elektronickou komunikaci s bankami – tím šetří čas i účetním.


V čem vám modul nejvíce pomůže?

Spravuje účty v libovolných měnách

QI plní roli spolehlivého pomocníka – přispěje ke snadnějšímu vytvoření a zpracování pohledávek, závazků, zápočtů, bankovních i pokladních plateb, vydaných a přijatých faktur, výpisů pro banky, dobropisů i dalších dokladů. Také pomůže s vedením bankovních účtů i pokladní knihou. Čas ušetří funkce hromadná tvorba faktur, kde jednoduše vyberete období, za které chcete účtovat: z dodacích listů spadajících do této lhůty se automaticky vytvoří faktury. Přes systém lze elektronicky komunikovat s obchodními partnery prostřednictvím formátů ISDOC i EDI, spravovat účty a vést pokladny v různých měnách. Spojení s bankami je zajištěno pomocí bankovních exportů a importů. Zbytečné administrativy se zbavíte díky napojení QI na datovou schránku – poté je možné přímo ze systému zprávy posílat, přijímat a neomezeně archivovat. QI také podporuje komunikaci přes API rozhraní.

Usnadní kontrolu rozpočtu

Modul využijete k dohledu nad oběhem financí ve firmě. QI v rámci controllingových nástrojů využívá funkce rozpočty, plánovací doklady a cash flow. Všechny prochází napříč systémem, proto získáte přehledy za veškerá oddělení – například v manažerském dashboardu, který porovnává náklady a výnosy se skutečností, zobrazíte reporty o prodeji nebo podrobný přehled kalkulace výrobků a výkazy zisků i ztrát. Díky tomu vysledujete aktuální stavy nejen režijních nákladů, ale také výrobních odchylek. Zároveň budete připraveni téměř na cokoliv, protože QI zhodnocuje vývoj firmy na základě různých variant rozpočtů.

Podpoří vás při stanovování strategie

QI poskytuje nástroj Ukazatelé finanční analýzy, který posílí operativní a strategické řízení firmy. Funkce uživatelům podá obraz o situaci společnosti a umožní práci s finančními ukazateli včetně srovnání s doporučenými hodnotami. S QI také snadno připravíte rozpočet (položky lze vytvářet odvozením z předchozího rozpočtu).

Zefektivní prověřování firem

Modul je napojený na databázi Cribis i další zdroje, které vám ukážou, jak jsou na tom s platební schopností veškeré subjekty v rámci České republiky. Denně tak přímo v QI získáte přístup k aktualizovaným údajům například z evidence úpadců, registru plátců DPH a insolvenčního, obchodního i živnostenského rejstříku. Ušetříte spoustu času, protože data nemusíte vyhledávat prostřednictvím různých zdrojů – souhrnný přehled získáte z jediného formuláře. Partnery, kteří nezaplatí, můžete přímo z QI upomínkovat: sami si určíte, jaký den po splatnosti jim chcete výzvu zaslat – na toto si můžete vytvořit upozornění. Neproplacené faktury od jednoho subjektu se automaticky nahrají do jediné upomínky.

Novely zákonů ohlídá za vás

Nemusíte sledovat legislativní změny, protože jsou do systému promítány automaticky. Mimo jiné QI reflektuje novely v zákonech o dani z přidané hodnoty, účetnictví, dani z příjmů a kompletní obchodní zákoník. Samozřejmostí je zajištění všech spjatých procesů, například podání kontrolního hlášení: QI na jedno kliknutí doplní položky do příslušného formuláře, který následně uzavře a (pokud používáte napojení na datovou schránku) odešle ve XML formátu finančnímu úřadu. Zároveň je automaticky kontrolováno, zda se DPH rovná kontrolnímu hlášení.

Zpřehlední účetnictví

Pokud jsou Finance propojeny s moduly Účetnictví a Majetek, tvoří dohromady účinný nástroj, který komplexně zajišťuje evidenci dlouhodobého i krátkodobého majetku, nabízí pohodlné zpracování veškerých účetních dokladů i tvorbu definovatelných účetních sestav. Při užívání modulu Doprava je rovněž podpořena agenda kolem silniční daně (její výpočet i následné přiznání).


Náhledy modulu

Manažerský dashboard – přehled financí
Manažerský dashboard – přehled tržeb
Manažerský dashboard – cash flow
Podklady pro DPH a kontrolní hlášení
Faktura vydaná
Mějte přehled o svých závazcích


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás