Modul

Kvalita

Jsou vaše náklady na pořizování a údržbu firemního vybavení adekvátní?

Máte přehled o odchylkách ve výrobě?

Víte, proč k nim došlo?

K minimalizaci nákladů přispěje modul Kvalita, který pronese kontrolu jakosti přímo do výrobních procesů. Díky jejich optimálnímu nastavení pak jednoduše splníte jakostní certifikace a udržíte vysokou kvalitu produktů.

V QI sledujeme automaticky počítaný index spolehlivosti jednotlivých nástrojů (forem a lisovadel), průměrnou délku oprav nástrojů a náklady každé opravy nebo běžné údržby. Dostupnost nástrojů je přímo propojena do plánování hlavní výroby a opravy nástrojů se provádí v pořadí priorit dodávek z hlavní výroby.

Ing. Miloš Mrva

finanční ředitel a vedoucí nástrojárny společnosti TOKOZ


Co modul umí:

  • zachycovat neshody kdekoliv v obchodně-výrobním procesu (u nakupovaného zboží, materiálů nebo vyráběných produktů),
  • zaznamenávat kvalitativní parametry vyráběných produktů formou měřicích protokolů,
  • řídit neshody včetně sestavení procesu nápravného opatření v případě opakování,
  • pro zajištění požadované kvality definovat předepsané kontroly nakupovaného zboží, materiálů i vyráběných produktů.

Komu se Kvalita hodí?

Kontrolory kvality podpoří ve všech činnostech souvisejících s jejich agendou. Skladníci s ní lépe vyhodnotí jakost vstupního materiálu při příjmu, díky informacím z výroby snadněji zkontrolují hotové produkty při naskladňování. Management společnosti získá přehled o zmetkovitosti a nákupčí podklady pro hodnocení dodavatelů.


V čem vám modul nejvíce pomůže?

Ohlídá vysokou úroveň výrobků

Modul zajišťuje kontrolu jakosti prostřednictvím měřicích protokolů. V těchto formulářích zaznamenáte kvalitu nakupovaného zboží, materiálů, vyráběných celých produktů či jejich částí. Kontrola může probíhat v určeném časovém (například jednou za měsíc) nebo množstevním (prověření každého desátého kusu) intervalu. QI samo připomene, kdy je kontroly třeba.

Zároveň je možné sledovat a evidovat neshody ve výrobě. Systém okamžitě vystavuje výkazy zavinění, na jejich základě je pak snadné založit nápravná opatření. Ta umožňují nadefinovat a optimalizovat celý proces a pomáhají ke snížení chybovosti a následnému zvýšení kvality produkce. Naopak ověřené výrobní postupy lze přenášet do dalších procesů v rámci celé výroby.

Přispěje k dosažení jakostní certifikace

QI obsahuje sadu přehledových formulářů a tiskových výstupů, které usnadňují dokumentační a kontrolní činnosti v rámci implementace jakostních norem. Také umožňuje vyhodnocovat dodavatele pomocí bodové škály u vámi zvolených charakteristik, jako například bonita, včasnost, kvalita či solventnost.


Náhled modulu

Řešení neshod


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás