Modul

Kvalita

Jsou Vaše náklady na pořizování a údržbu firemního vybavení adekvátní?

Máte přehled o odchylkách ve výrobě?

Víte, proč k nim došlo?

K minimalizaci nákladů přispěje modul Kvalita, který pronese kontrolu jakosti přímo do výrobních procesů. Díky jejich optimálnímu nastavení pak jednoduše splníte certifikaci ISO a udržíte vysokou kvalitu produktů.

V QI sledujeme automaticky počítaný index spolehlivosti jednotlivých nástrojů (forem a lisovadel), průměrnou délku oprav nástrojů a náklady každé opravy nebo běžné údržby. Dostupnost nástrojů je přímo propojena do plánování hlavní výroby a opravy nástrojů se provádí v pořadí priorit dodávek z hlavní výroby.

Ing. Miloš Mrva

finanční ředitel a vedoucí nástrojárny společnosti TOKOZ


Proč si modul pořídit

  • Získáte kompletní podporu při tvorbě měřicích protokolů (atestů) k jednotlivým výrobkům nebo množinám výrobků.
  • Eviduje neshody i osvědčené procesy ve výrobě.
  • Pomáhá s výběrem dodavatelů na základě předchozích zkušeností.
  • Kvalitu je výhodné propojit s výrobními moduly, ale také se Servisem a údržbou.

Komu se Kvalita hodí?

Kontrolory kvality podpoří ve všech činnostech související s jejich agendou. Skladníci s ním lépe vyhodnotí jakost vstupního materiálu při příjmu, díky informacím z výroby snadněji zkontrolují hotové produkty při naskladňování. Management společnosti získá přehled o zmetkovitosti a nákupčí podklady pro hodnocení dodavatelů.


Jak Kvalita pomáhá?

Ohlídá vysokou úroveň výrobků

Modul zajišťuje kontrolu kvality produktů prostřednictvím měřicích protokolů. V těchto formulářích zaznamenáte kvalitu celého výrobku i jeho jednotlivých částí. Zároveň je možné sledovat a evidovat neshody ve výrobě. QI okamžitě vystavuje výkazy zavinění, na jejich základě je pak snadné založit nápravná opatření (například servisní zásah, novou zakázku). Naopak ověřené výrobní postupy lze přenášet do dalších procesů v rámci celé výroby.

Přispěje k dosažení certifikace ISO

QI obsahuje sadu přehledových formulářů a tiskových výstupů, které usnadňují dokumentační a kontrolní činnosti v rámci implementace normy ISO. Také umožňuje vyhodnocovat dodavatele pomocí bodové škály u Vámi zvolených charakteristik, jako například bonita, včasnost, kvalita, solventnost.


Náhled modulu

Řešení neshod


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás