Modul

Nářadí

Jsou vaše náklady na pořizování a údržbu firemního vybavení adekvátní?

Máte přehled o odchylkách ve výrobě?

Víte, proč k nim došlo?

Eliminujte náklady na pořizování a servisování firemního vybavení. S modulem Nářadí získáte přesnou evidenci všech nástrojů včetně informací o jejich stavu. Snadno tak vyhodnotíte, zda se ještě vyplatí oprava.

V QI sledujeme automaticky počítaný index spolehlivosti jednotlivých nástrojů (forem a lisovadel), průměrnou délku oprav nástrojů a náklady každé opravy nebo běžné údržby. Dostupnost nástrojů je přímo propojena do plánování hlavní výroby a opravy nástrojů se provádí v pořadí priorit dodávek z hlavní výroby.

Ing. Miloš Mrva

finanční ředitel a vedoucí nástrojárny společnosti TOKOZ


Co modul umí:

  • sledovat různé typy nářadí včetně specifikace životnosti a opotřebení,
  • definovat pravidelné údržby vybavení na základě předem daného procesu nebo intervalu kontrol,
  • evidovat zápůjčky s možností sledovat jejich pohyb v rámci výrobního procesu,
  • monitorovat opotřebení nářadí dle pracovních výkazů a poté stanovit údržbu či vyřazení.

Komu se Nářadí hodí?

Modul je určen především středním a velkým společnostem, které při své činnosti poskytují zaměstnancům různé druhy nářadí. Technologové výroby získají přehled o využití konkrétního nástroje i celých skupin: QI je může přiřazovat ke konkrétní operaci či výrobní fázi. Skladníci díky údajům propsaným na žádance nebo čipu vědí, které nářadí mají vydat. Servisní technici ušetří čas, protože informace o životnosti vybavení najdou přímo v QI a nemusí každou položku vizuálně ověřovat. Management společnosti efektivněji naplánuje nákup nového zařízení.


V čem vám modul nejvíce pomůže?

Vnese systém do evidence

V QI lze evidovat a plánovat využití nejrůznějšího firemního vybavení od komunálního nářadí až po speciální zařízení, jako jsou například lisovací formy, měřidla a etalony. Jednotky můžete evidovat buď ručním záznamem, nebo načtením čárového kódu, a to v různých kategoriích, například dle konkrétní operace či fáze výroby. Pohyb (například výpůjčka, vrácení, přemístění, oprava) provedete hromadně, ale také jednotlivě u každého kusu. Z jediného formuláře vidíte stavy na všech výdejnách a skladech. Ke každému procesu nebo skladu přiřadíte zodpovědnou osobu, lze nastavit i povolení pro výdej konkrétního kusu pouze určeným pracovníkům. Informace o chybějícím vybavení se k vám dostanou dřív než při inventuře, protože můžete průběžně sledovat, kdo, kdy a za jakým účelem nářadí půjčoval a kde i v jakém počtu se aktuálně nachází.

Servis naplánuje za vás

S QI získáte komplexní přehled o stavu nářadí: včas se dozvíte o reklamačních lhůtách, vyžadované údržbě a míře opotřebení (k jednotlivým kusům přiřadíte odpracované hodiny a porovnáte je se životností). Systém vás také podpoří při výběru nejvhodnějšího dodavatele na základě průběžného hodnocení opotřebovanosti a stavu nářadí. Lze plánovat kalibrace i pravidelnou údržbu (po napojení na modul Servis a údržba), tyto kategorie vstupují do nákladových položek, proto můžete jednoduše vysledovat výdaje spojené se servisováním a opravami. Snadno tak zjistíte, jaké středisko má největší spotřebu, nebo zda je ekonomičtější oprava, či likvidace vybavení.


Náhled modulu

Firemní vybavení pod dohledem


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás