Modul

Prodej a nákup

Máte přesné informace o pohybu zboží?

Vedete obchodní agendu efektivně?

Chcete prodávat víc?

Předpokladem pro každý úspěšný obchod je detailní znalost obchodních partnerů, zákazníků i samotného trhu. Informační systém QI přináší nástroj, díky kterému budete mít všechna důležitá data pohromadě včetně přehledu o pohybu zboží. S modulem Prodej a nákup je dělání byznysu zase o něco jednodušší.

Dříve jsme ceníky vedli na dvou místech, v excelové databázi a původním informačním systému, nyní máme údaje sjednocené v QI. Ukládáme si i informace z jednání se zákazníky, což nám přináší větší komfort při zpracovávání nabídek a objednávek.

Ing. Petr Maschita

jednatel a vedoucí obchodního oddělení společnosti VMV


Co modul umí:

 • kompletně zajistit tok dokladů na straně nákupu i prodeje (od poptávky přes nabídku, objednávku, balicí i dodací list až po fakturu),
 • tvořit prodejní ceny s možností slev pro vybrané obchodní partnery,
 • pracovat s prodejními sestavami (možnost vést skupinu zboží jako soubor s vlastní cenotvorbou),
 • vkládat zboží do dokladu pod vlastním kódem, zároveň akceptovat další značení téhož produktu,
 • pracovat s interními objednávkami a dodacími listy mezi jednotlivými středisky,
 • kontrolovat dostupnost zboží na skladě včetně automatické tvorby objednávky s výběrem optimálního dodavatele,
 • zefektivnit práci s rámcovými objednávkami,
 • evidovat prodejní a nákupní smlouvy a tvořit z nich návazné doklady (dodací listy, ostatní závazky, faktury),
 • hlídat platební morálku obchodního partnera, případně transakci zamítnout,
 • vést dodavatelské katalogy s návazností na definici nákupních cen,
 • sledovat obaly při prodeji i nákupu a zajistit jejich vykazování v rámci systému EKO‑KOM,
 • pomoci s řešením reklamací různými způsoby, například vrácení zboží, výměna, sleva či oprava.

Komu se Prodej a nákup hodí?

Podpoří obchodní manažery, pro které bude zpracovávání agendy snazší. Mimo jiné získají přehled o vývoji obchodních případů a přesunu zboží, díky tomu mohou vylepšovat své strategie a eliminovat zbytečné procesy. Vedení společnosti pomůže efektivněji vyhodnocovat práci podřízených a lépe je řídit. Modul umožňuje také pohodlnější ovládání činností spojených s vedením byznysu.


V čem vám modul nejvíce pomůže?

Usnadňuje firemní administrativu

QI podporuje automatizovanou tvorbu dokladů, které pod obchodní agendu spadají. Jejich obsah lze libovolně přenášet – údaje se propisují. Například objednávky přijaté převedete pár kliky přímo do výrobní zakázky, tím se automaticky vygenerují žádanky na materiál. Ze zadaných údajů o prodeji se poté vytvoří dodací listy. Systém také ohlídá minimální nebo optimální zásoby zboží na skladě, vytvoří objednávky vydané, vybere nejvhodnějšího dodavatele a zohlední další kritéria jako třeba termín doručení i cenu. Všechny dokumenty je možné tisknout podle předloh. Vytvoříte je v různých dokladových řadách, měnách a jazycích. V neposlední řadě QI pomáhá s vykazováním dokladů spadajících do náhradního plnění.

Tvoří pipeline obchodních případů

Pipeline umožňuje sledovat vývoj obchodních případů v čase: podle informací o množství rozjednaných aktivit můžete odhadovat potenciální příjmy a řídit toky nákladů. QI obchodníkovi připomene, kde má rezervy, a navrhne, jak je zaplnit.

Poskytuje přesné informace

Software dokáže zaznamenávat široký soubor informací o obchodních partnerech, například komplexní evidenci kontaktních osob organizace, bankovní spojení, dodací a fakturační adresu, zařazení do cenových kategorií, splatnosti faktur nebo případný dohodnutý úrok z prodlení. Všechna data snadno vyhledáte, protože systém umožňuje velmi silné filtrování, a to podle nejrůznějších kritérií.

Sleduje pohyb zboží

QI podává informace o šarži, sériovém čísle či exspiraci zboží. Zároveň eviduje údaje o reklamacích: proto dokáže posoudit jejich oprávněnost. Také umí vysledovat každé zboží či materiál (i za hranicemi České republiky) a poskytuje podklady pro vykazování Intrastatu. Přímo v systému připravíte a zorganizujete přepravu nebezpečných odpadů, vše nahlásíte elektronickou formou z příslušného formuláře.

Podpoří tvorbu cen

Modul ve spojení s Financemi poukazuje například na neuhrazené pohledávky, nevykryté objednávky nebo přehled zápůjček. Zároveň podporuje různé definice cen, u dlouhodobých partnerů pracuje s rámcovými objednávkami. Snadněji tak určíte, kolik zboží bude stát. Pokud zákazníkovi poskytnete heslo, zobrazí si na QI Shopu ceny, které jsou určeny speciálně pro jeho kategorii. Nastavování těchto údajů do internetového obchodu pro vás není práce navíc, protože se všechny propisují přímo z QI, které automaticky přiřazuje slevy jednotlivým zákazníkům.

Podává přehledné informace o zboží

Pokud používáte i Sklady, získáte podrobný přehled o veškerém zboží: modul zajišťuje komplexní řízení hmotných toků, sledování příjmů, převodů, výdejů a stavu zásob. Podporuje také řízení inventur nebo vedení skladů průměrnými skladovými i pevnými cenami a metodou FIFO.


Náhledy modulu

Dodací listy vydané
Žebříček odběratelů


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás