Informační systém pro obor

Potravinářství

Specifika potravinářské výroby řeší systém QI s přesností na každou surovinu. Dodržování receptur, přehled o všech surovinách a jejich toku napříč výrobou až po expedici poskytuje zákazníkům potřebné informace o dodržování kvality produktů. Díky těmto přehledům je snadná zpětná dohledatelnost výrobků dle přidělených šarží, a to s rozpadem až na vstupní suroviny. Zpětně tak lze zjistit, zda všechny suroviny odpovídají celkové expiraci výrobku.

Aktuální data z výroby týkající se stavu zásob, rozpracovanosti a expedovaného množství poskytují také přesné podklady pro nákupní oddělení. Komplexní přístup k informacím od odběratelů i dodavatelů a o cenotvorbě dopomáhá k efektivní výrobě. Výhodou je příprava ceníků pro různé trhy a segmenty odběratelů, díky nim získáte všechny potřebné informace v jednom systému. Následné výstupy pro ekonomické oddělení jsou pak přesné a bezchybné. Samozřejmostí je napojení a sběr informací z vážních systémů, které využijete na příjmu, ve výrobě i konečné expedici.


Doporučené

moduly

Řízení výroby

Všechny výrobní procesy můžete pohodlně řídit z jednoho místa: informační systém je propojen s etiketovacími zařízeními, elektronickými váhami, průtokoměry, hladinoměry, měřiči tuku nebo počitadly. Zároveň hlídá normy a dávkuje přesné množství surovin. Součástí tohoto modulu jsou standardní a speciální kalkulace, díky nim můžete cenu nejen vytvářet, ale také analyzovat a modelovat.

Sklady a WMS

Díky absolutnímu přehledu nad sklady a statistikám souvisejícím s veškerým pohybem zboží i surovin zamezíte zbytečnému hromadění zásob. Vytvářením skladových dokladů přímo z výroby dokážete automatizovat a minimalizovat také potřebu ručních zásahů do skladové evidence.

Kvalita

V QI je veškeré zboží vysledovatelné: znáte jeho složení, víte, jakými operacemi prošlo a kam se expedovalo. Samozřejmostí je uchování a poskytnutí veškerých podkladů v návaznosti na hygienické, zdravotní a veterinární předpisy.

Prodej a nákup

Díky podrobným informacím o dodavatelích i odběratelích můžete pružně reagovat na všechny změny. Systém podporuje nejen EDI komunikaci, ale například i sběry objednávek přes call centrum. Nedílnou součástí modulu je Expedice, na kterou je zejména v potravinářských provozech kladen velký důraz.


Vhodní

partneři

ETOS SOFT CZ, s.r.o.

Hradec Králové

www.etos.cz

DINGO, spol. s r.o.

Brno

www.dingo.cz


Reference

A případové studieVybíráte nový informační systém?

Stáhněte si produktový leták nebo pošlete nezávaznou poptávku.

Stáhnout leták Kontaktovat