Z principu fungování potravinářských firem vyplývá celá řada specifik, se kterými si QI hravě poradí. Dohledatelnost všech položek a aktuální přehled nad celou výrobou posunou Vaši společnost dál. Samozřejmostí je práce s čárovými kódy, takže spolu s každým produktem putuje také informace o jeho šarži. Zároveň si uvědomujeme jedinečnost procesů jednotlivých firem, proto celé QI řešení nastavujeme na míru vyráběnému sortimentu.


Doporučené moduly

Řízení výroby

Všechny výrobní procesy můžete pohodlně řídit z jednoho místa: informační systém je propojen s etiketovacími zařízeními, elektronickými váhami, průtokoměry, hladinoměry, měřiči tuku nebo počitadly. Zároveň hlídá normy a dávkuje přesné množství surovin. Součástí tohoto modulu jsou standardní a speciální kalkulace, díky nim můžete cenu nejen vytvářet, ale také analyzovat a modelovat.

Sklady

Díky absolutnímu přehledu nad sklady a statistikám souvisejícím s veškerým pohybem zboží i surovin zamezíte zbytečnému hromadění zásob. Vytvářením skladových dokladů přímo z výroby dokážete automatizovat a minimalizovat také potřebu ručních zásahů do skladové evidence.

Kvalita

V QI je veškeré zboží vysledovatelné: znáte jeho složení, víte, jakými operacemi prošlo a kam se expedovalo. Samozřejmostí je uchování a poskytnutí veškerých podkladů v návaznosti na hygienické, zdravotní a veterinární předpisy.

Prodej a nákup

Díky podrobným informacím o dodavatelích i odběratelích můžete pružně reagovat na všechny změny. Systém podporuje nejen EDI komunikaci, ale například i sběry objednávek přes call centrum. Nedílnou součástí modulu je Expedice, na kterou je zejména v potravinářských provozech kladen velký důraz.


Reference

A.W. spol. s r. o.

„QI nám vyhovuje a počítáme s tím, že i v budoucnu v něm budeme řešit naše nově vznikající potřeby.“

Ing. Jaroslav Kovář, obchodní ředitel

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.

„QI zavedlo pořádek do naší firmy a umožnilo nám plánovat výrobu masných produktů s naprostou přesností – do poslední koruny!“

Ing. Pavel Čížek, obchodní ředitel

EUROMILK, a. s.

„S QI jsou všechna data sjednocená a sdílená, což přináší nezanedbatelnou časovou úsporu. Naše práce je mnohem komfortnější než v dobách excelovských tabulek.“

Ing. Tibor Balogh, vedoucí nákupu společnosti

Specializovaní partneři

ETOS SOFT CZ, s.r.o.

Hradec Králové

www.etos.cz

DINGO, spol. s r.o.

Brno

www.dingo.cz


Vybíráte nový informační systém?

Stáhněte si veškeré podklady v jednom balíku nebo se podívejte, za kolik můžete QI pořídit.

Stáhnout podklady Kolik QI stojí?