Reference

EUROMILK, a. s.

Společnost Euromilk, a. s., je významný slovenský zpracovatel kravského mléka a zároveň distributor i výrobce mléčných produktů s více než padesátiletou tradicí. Specializací podniku, který denně přijme přes 100 000 litrů čerstvého mléka, jsou produkty ošetřené metodou UHT. Euromilk zároveň vyrábí trvanlivou šlehačku, smetanu a sušené mléčné pudinky. To vše bez konzervačních látek a dalších aditiv.

Cíle projektu

 • Jednotný software, který zajistí komplexnost a návaznost procesů: Soustředění evidence majetku, nákupu, prodeje, výroby, skladů, ekonomiky, personalistiky a mezd do jednoho informačního systému.
 • Jednoduchá a přesná práce s daty: Intuitivní a komfortní ovládání informačního systému na všech uživatelských úrovních, které ušetří čas a sníží chybovost zaměstnanců.
 • Informace o výrobě v reálném čase: Získání podrobné a aktuální evidence průběhu výroby.
 • Neustálý přehled o stavu surovin: Zajištění údajů například o hladině a teplotě mléka v tancích.
 • Aktuální hospodářský výsledek: Podávání reportingu o cash flow, tržbách a hospodářských výsledcích včetně dalších finančních přehledů.
 • Efektivní plánování výroby: Okamžitá dostupnost informací o disponibilním množství zásob na následující dny.

Všechny výrobky z Euromilku jsou stoprocentně slovenské, protože společnost spolupracuje pouze s regionálními farmáři. S dvaceti dodavateli je v neustálém kontaktu a podporuje jejich činnost. Již deset let je Euromilk úspěšný i na evropském trhu. Jeho výrobky si mohou koupit Maďaři, Češi i Řekové. Společnost spolupracuje s nadnárodním řetězcem Metro, na Slovensku a v České republice pak se skupinou COOP a CBA nebo s nezávislými odběrateli. Euromilk je držitelem certifikátu řízení kvality podle normy ISO 9001:2001 a ISO 22000:2006.

Vše v jednom

Management Euromilku se na sklonku roku 2013 rozhodl zastřešit všechny firemní procesy jediným komplexním informačním systémem. Společnost hledala software, který zajistí řešení na míru pro mlékárenskou výrobu a nahradí tak původní ekonomický informační systém Datalock a ucelený soubor programů Milsoft, jež firma používala pro nákup mléka. Do výběrového řízení vstoupili čtyři výrobci informačních systémů, zvítězilo QI. Nejlépe totiž splňovalo vstupní požadavky. Navíc QI používá společnost Istermeat, a. s., se stejným vlastníkem jako Euromilk. „QI jsme zvolili i na základě dobrých zkušeností z Istermeatu. Také sdílíme některé pracovní pozice a funkce, proto je pro nás jeden společný informační systém výhodný,“ vysvětlil vedoucí nákupu Ing. Tibor Balogh.

Implementace bez omezení provozu

Základem úspěšné a rychlé implementace je důkladná organizace a vyvážená komunikace. „Vzájemně jsme si vycházeli vstříc. Implementace byla založená na kontrolních dnech, sdíleli jsme veškeré zápisy i úkoly. Vše bylo pečlivě řízené a dozorované,“ shrnul tuto fázi pan Balogh. Aby vše probíhalo bez průtahů, rozdělil dodavatel implementaci na dvě etapy. I díky tomu nemusel Euromilk během zavádění systému omezovat svou činnost. Součástí bylo školení zaměstnanců, kteří již při prvních krocích v QI ocenili jeho přehledné uživatelské rozhraní.

Příjem, výroba, expedice, ale i hospodářské výsledky

Po půlroční implementaci QI v Euromilku řídí veškeré firemní procesy. Zajišťuje příjem mléka, nákup zásob, objednávky, výrobu i expedici. Vše pak propojuje s ekonomikou. Tato komplexnost přináší aktuální náhled na skutečný stav surovin, vyčíslení procentuálních ztrát a upozorňuje na rozdíly ve výrobě i expedici. Euromilk má také každý den k dispozici hospodářské výsledky.

Přehled o každé deci mléka

QI v Euromilku pokrývá celou výrobu i její plánování. V prvním kroku obstarává informace o disponibilních zásobách na následující dny. Tento přehled pak zajistí plynulý tok objednávek surovin, které momentálně chybí nebo dochází, ale také dodávek hotových produktů.

Výrobní procesy software zpracovává v závislosti na údajích z průtokoměrů a hladinoměrů, které hlásí informace o stavu zásob. Euromilk tak získal přehled o každé deci mléka a možnost vyhodnocovat výrobu také z procesního hlediska. „Před implementací úplně chyběl systém, který by podporoval výrobní procesy. Neměli jsme žádné průtokoměry ani hladinoměry. Proto se nám nedostávaly některé zásadní informace, také jsme nemohli využít možnosti modelovat nákladové položky. To se s QI změnilo,“ sdělila vedoucí výroby Andrea Szaboová. Euromilk nyní plánuje výrobu efektivně – již v průběhu dne může výrobní ředitel zkontrolovat výkazy, které přináší informace například o procentuálních ztrátách na kartonech nebo mléku.

Informace o nákupu mléka i jeho kvalitě

Speciálně pro Euromilk byla vyvinutá aplikace, která zaznamenává nákup mléka a následně jej oceňuje. QI nejdříve vygeneruje denní plán svozu od regionálních farmářů, který je zároveň podkladem pro automatickou tvorbu dalších dokladů. Při příjmu software monitoruje pomocí kalibrovaných průtokoměrů a hladinoměrů napojených na tancích objem mléka. Výsledky měření jsou pak konfrontovány s výsledkem vážení cisternových vozů a přeneseny do průvodních dokladů.

QI také zaznamenává kvalitativní znaky mléka, které automaticky vyhodnocuje buď jako standardní, nebo nestandardní. Tyto výsledky pak mají vliv na tvorbu ceny a pomáhají sledovat plnění dodavatelských smluv. „Vyhovuje mi, že všechny parametry kvality vidím na jednom místě. Zaručuje mi to absolutní přehled, protože ve své kanceláři vím v podstatě o všem, co se děje dole ve výrobě,“ upřesnila vedoucí oddělení kvality a hygieny Ing. Renáta Seresová.

Optimalizace paletového skladu

V Euromilku je zavedený váhový systém kontroly komplexnosti všech palet, které opouštějí výrobu. QI tak monitoruje každou paletu od jejího vzniku až po vyskladnění a podává informace o její hmotnosti, šarži, váze, nettu nebo bruttu. Zajišťuje i tisk paletového štítku s čárovým kódem, který nese všechny potřebné informace. „Díky napojení QI na čárové kódy přesně víme, jaká hmotnost opouští výrobu a zda vše souhlasí s ostatními daty. Pokud by se objevil problém, můžeme každý výrobek jednoduše podle šarže vysledovat,“ shrnul přínosy pan Balogh.

Skladníci v Euromilku ke své práci používají mobilní zařízení PDA. Díky tomu šetří čas a eliminují chyby při přepisování dat z papírového dokumentu do informačního systému. Prostřednictvím PDA se přesunují palety na určené pozice nebo probíhá jejich vyskladnění na základě zpřístupněné objednávky v mobilním zařízení. Vše může v QI odpovědný pracovník kdykoliv zkontrolovat přímo z kanceláře.

80 procent elektronicky zpracovaných objednávek

Většinu objednávek Euromilk zpracovává elektronicky prostřednictvím EDI komunikace, kterou QI podporuje, a na jejím základě také obstarává výdej ze skladu. „I díky tomu, že je tato forma komunikace přehledná, se můžeme lépe přizpůsobit požadavkům odběratelů,“ sdělil vedoucí nákupu. QI eviduje také rozvozové trasy a sleduje paletová salda odběratelů i dopravních společností. „Plánování podle rozvozových tras nám snížilo náklady na dopravu,“ doplnil pan Balogh.

Euromilk se stále vyvíjí, v nejbližší době plánuje rozšířit své portfolio o sortiment sýrů. Nové požadavky bude i nadále řešit informační systém QI.

Hlavní přínosy implementace QI

 • Snížení zásob díky přehledné automatizaci evidence skladů a výroby v reálném čase
 • Veškerá data z oblasti nákupu, skladů, výroby a prodeje jsou díky měřičům aktuální
 • Zrychlení práce skladníků a eliminace chyb
 • Dohledatelnost kvality mléka
 • Bilance nákupu, spotřeby i prodeje mléka a snadno dostupné statistiky kvality výroby mléčných produktů
 • Rychlá dohledatelnost šarže všech surovin
 • Časová úspora desítek hodin týdně v administrativě díky jednotným datům
 • Zpřehlednění všech procesů
 • Podpora čárových kódůZaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem