Reference

A.W. spol. s r. o.

Dnešní monopol na výrobu Olomouckých tvarůžků vznikl pod taktovkou Josefa Wesselse v roce 1876. Malou firmu přebudoval v úspěšnou továrnu jeho syn, Aloise Wessele, jehož následníci dodnes vedou v Lošticích výrobu hanácké speciality.

Cíle projektu

  • Propojení dat: Spojení oblasti výroby, obchodu i vlastních prodejen do jednoho systému.
  • Přístup k datům: Zajištění přístupu k datům z jednotlivých středisek odkudkoliv a okamžité získání relevantních dat.
  • Obchodní procesy: Zpracování nezvykle velkého počtu požadavků na cenotvorbu.

Ačkoliv receptura zůstala takřka nezměněná, radikálně se změnilo technologické zázemí továrny. Při přípravách vstupu České republiky do EU došlo k řadě změn. Nové hygienické předpisy vyvolaly nutnost rekonstrukce a továrna se radikálně upravovala – od kanalizace po elektroinstalaci. Následně docházelo i k výměně strojů a samozřejmě i informačních technologií.

Přizpůsobitelnost – konkurenční výhoda

Původně společnost pracovala s podnikovým systémem Melzer Profi, který fungoval na dosovské platformě. V rámci modernizace podniku však management společnosti vypsal výběrové řízení na nový IS. „Zúčastnily se ho velké, ale nepřizpůsobitelné systémy i softwary, které jsou určeny spíše pro oblast mlékárenství. Kromě QI nebyl žádný z nich schopen přizpůsobit se našim potřebám,“ okomentoval průběh řízení Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti.

Specifika obchodní činnosti

Společnost prodává prostřednictvím obchodních řetězců více jak 80 % svých výrobků. S původním systémem bylo problematické splnění specifických požadavků různých obchodních řetězců. Co řetězec, to požadavek, například na zaokrouhlování na tři desetinná místa apod. Implementací QI se podařilo splnit veškeré požadavky a obchodní činnost se značně zjednodušila. Bezproblémové je i obchodování se zahraničím. A.W. vyváží zboží do Polska, Maďarska, Rakouska i na Slovensko.

Odhalení dlužníků

Individuální péče o zákazníky přiměla společnost k tvorbě několika dealerských kategorií. A.W. navíc poskytuje svým odběratelům různé typy slev a bonusů. Propracovaná cenotvorba v QI uspokojila potřeby zákazníka v oblasti práce s cenovými nabídkami a zpřehlednila práci.

QI nabízí uživatelům i řadu obchodních výstupů. „Systém mi umožňuje ihned si zobrazit dlužníky, kontrolovat doklady z jiných poboček, snadno dohledám potřebné doklady a podobně. Díky QI provádíme zpracování dokladů a jejich vyhodnocování mnohem komfortněji,“ řekla ekonomka společnosti Ing. Iva Miková.

Data elektronicky

V A.W. využívají elektronické komunikace a usnadňují si tak proces fakturace. „Snažíme se působit na všechny odběratele, aby si elektronickou fakturaci také zavedli, je to pro nás velká časová úspora, která by se jistě hodila i jim,“ vyjádřil se Ing. Kovář. Velkou pomoc nabízí QI i v oblasti skladování. Přenosy dat pomocí čteček a přesná evidence zboží na skladech je urychlením práce. „V těchto dnech probíhá přechod na QI i v této oblasti. Těšíme se na on-line přenosy dat, urychlení toku informací a zkvalitnění propojení výroby a skladů,“ řekl jednatel A.W.

Dohledatelnost, šarže, testy

Ve většině klasických výrobních podniků vstupuje do výroby celá řada surovin a na výstupu je jeden nebo jen několik výrobků. U společnosti A.W. je systém zcela opačný a z několika vstupních surovin vzniká škála výrobků.

Před výrobou je potřeba z materiálu od dodavatelů sestavit formovací návrh a nechat projít vzorky laboratorními testy. Jelikož je výroba pod dohledem potravinářů i veterinární správy, musí být původ každé šarže, která odejde z výrobny zpětně dohledatelný.

Budoucí výhled

„QI nám vyhovuje a počítáme s tím, že i v budoucnu budeme naše nově vznikající potřeby řešit v QI,“ svěřil se s plány Ing. Kovář. „Záleží i na jednotlivých zaměstnancích, jak jsou schopni definovat své potřeby a také trochu ustoupit v místech, které z technologického hlediska nejde ošetřit. Na druhé straně pak musí být kvalifikovaný dodavatel, který zná prostředí a ví, jak od zaměstnanců jejich potřeby zjistit. Tady máme jasnou výhodu, že máme konzultanty společnosti Dingo, se kterými si rozumíme my, i naši zaměstnanci,“ dodal Ing. Kovář.

Hlavní přínosy implementace QI

  • Okamžité dohledání a kontrola dokladů
  • Vyřešení všech požadavků obchodních řetězců
  • Vedení všech agend v jednom systému
  • Propracovaná cenotvorba
  • Razantní časová úspora při přenosu informací

Stáhnout případovou studii v PDF >>Zaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem