QI v médiích: anketa měsíčníku Strojírenství

23.3.2023 · QI v médiích

Redakce česko-slovenského periodika Strojírenství nás přizvala, abychom se zúčastnili ankety Kulatý stůl otištěné v březnovém vydání. Tentokrát byla tématem změna podnikatelského prostředí a její dopady na byznys plán.

Za QI GROUP SLOVAKIA popsal situaci ve slovenském regionu jednatel Michal Chodas:

Za posledné dva roky nedochádzalo v našej spoločnosti k výraznej zmene biznis modelu. Z nášho pohľadu to bolo obdobie, keď aj spoločnosti, ktoré dovtedy nepociťovali potrebu riadiť firemné procesy prostredníctvom komplexných informačných systémov, prišli na to, že vplyvom rôznych mikro a makroekonomických činiteľov sú nútení flexibilne reagovať na zmeny. Čo je možné len vtedy, keď disponujete kvalitnými a aktuálnymi dátami, ktoré viete vyhodnocovať a vzápätí prispôsobovať podnikanie. Darilo sa nám získavať zaujímavých zákazníkov a nové projekty. Zmenu v správaní sme začali pociťovať až na prelome rokov, keď sa začali zákazníci viac zameriavať na riešenie čiastkových firemných procesov, pravdepodobne aj z dôvodu obáv z narastajúcich prevádzkových nákladov. Z týchto dôvodov očakávame na rok 2023 viac projektov zameraných na vyriešenie parciálnych problémov u zákazníkov, tomu prispôsobujeme aj komunikáciu a vývoj produktov.