Individuální a komplexní systém Vás posune blíž k zákazníkovi

8.9.2015 · Inspirace

Společnosti stále častěji sázejí na individualitu a procesy nastavují primárně tak, aby co nejlépe reflektovaly různorodá zákaznická přání. Při tom jim může pomoci individuálně vyvinutý informační systém, který přináší podporu jak pro zavedené a rutinně používané procesy, tak pro operativní rozhodování.

Jsme tu pro vás, vaše potřeby nás zajímají a rádi jim vyhovíme. Firmy, které uplatňují tento individuální přístup, mají v dnešní silně konkurenční době zelenou. K tomu, aby mohly dílčím zákaznickým požadavkům vyhovět, potřebují kvalitní platformu v podobě ERP systému, která bez průtahů a problémů plní všechna osobitá přání a při tom se přizpůsobuje chodu společnosti. A přesně tuto kombinaci jim zajistí konkrétní řešení na míru. Dlouhá cesta do cíle Od prvotní myšlenky na individuální systém po jeho plné nasazení je třeba ujít dlouhý kus cesty.

  • Vše začíná vstupní analýzou potřeb zákazníka, který dodavateli ERP systému vznese požadavky na uživatelské a technické parametry.
  • Následuje návrh konceptu řešení.
  • Až poté přijde na řadu samotný vývoj softwaru a jeho implementace. I když v této fázi bývají pracovní podmínky společnosti mnohdy ztížené, je zvláště nyní důležité myslet na specifické požadavky a z pozice zákazníka zasahovat do implementace, u které by vždy mělo jít o společné dílo obou zainteresovaných stran. Ve zkratce to znamená dopředu nastavit principy komunikace a řízení.
  • Nakonec se dodavatel zaměřuje na provedení finálních úprav, a když je vše schváleno zákazníkem, začínají školení zaměstnanců.
  • Každý dodavatel by také měl zajistit následnou technickou podporu systému.

Co implementace, to originál Nebudeme daleko od pravdy s tvrzením, že kvalitní fungování informačního systému závisí hlavně na jeho implementaci. Ve všech případech jde o individuální proces. Každá implementace je totiž zcela originální – s rozdílnými požadavky se setkáváme průřezově ve všech oborech. Spíše než odvětví však rozhoduje velikost firmy a množství procesů, které daná společnost využívá. Existuje jediné obecné pravidlo – čím větší firma, tím více zavedených procesů a tím větší tlak na přizpůsobení řešení těmto zaběhlým postupům. Často ale během procesní analýzy objevíme záležitosti, které se dělají už víceméně pouze ze zvyku. V tomto případě se implementace stává výzvou a jedinečnou příležitostí, která dokáže firmu od procesního balastu očistit.

QI_implementaceImplementací nekončíme I po implementaci se běžně setkáváme s požadavky na rychlé rozšíření funkcionalit. Lze je rozdělit do dvou skupin:

  • jednak jde o poptávku po doplnění obecné funkcionality;
  • jednak o požadavek na specifickou funkcionalitu vyplývající z individuality daného zákazníka.

V obou případech nám pomáhají vlastnosti našeho informačního systému QI, který je elastický už ve své podstatě a zároveň se dokáže na míru přizpůsobit zákazníkovi. Doplnění nové obecné funkcionality se díky elasticitě našeho systému jednoduše řeší rozšířením aktivačního klíče, který požadovanou funkcionalitu okamžitě zpřístupní. Pro tvorbu specifické funkcionality, která není zahrnuta v běžně dodávaných obchodních jednotkách, je systém vybaven vestavěným vývojovým nástrojem QI Builder. Ten vnímáme jako jádro informačního systému, které umožňuje rozvíjet a upravovat všechna řešení. Pokud je potřeba přeorganizovat firemní procesy, QI Builder to jako jeden z mála nástrojů na českém i slovenském trhu zvládne kdykoliv při plném chodu společnosti. Informační systém QI tak přináší podporu jak pro zavedené a rutinně používané procesy, tak pro operativní reakce na proměny i výzvy trhu a zákaznické požadavky.

 

flexibilní-ERP-QI_final


  QI Builder dokáže rovněž vyvíjet a upravovat databázové aplikace, a to o poznání rychleji, než ostatní vývojové prostředky, navíc bez nutnosti programování. Napomáhá mu při tom grafický nástroj pro zobrazení a modifikaci objektového datového modelu a generátor obrazovkových formulářů, tiskových výstupů a exportů dat. Pro zajištění aplikační logiky je k dispozici vestavěný makrojazyk. V komplexnosti je síla Společnosti by měly volit takového dodavatele, který nabízí komplexní řešení přístupu ke zdrojům dat. V opačném případě se vystavují riziku. Pokud aplikacemi na zakázku doplňují pouze určité vybrané části původního systému, má celé řešení jednu zásadní slabinu – jinou datovou základnu než využívá centrální ERP. Tento problém se pak musí řešit buď duplicitní evidencí dat, nebo jejich přenosy, což vede ke zvýšení nákladů na údržbu těchto „můstků“, které jsou navíc často zdrojem mnoha chyb. Řešení je totiž rozděleno na řadu izolovaných „ostrovů“, z nichž každý sleduje svá data a především své cíle. Ve fotbalové terminologii by se tato situace dala nazvat řadou sólistů, kteří ale nemají celkový tah na bránu a neumějí vstřelit gól. ERP by měl v ideálním případě propojit všechny podnikové agendy do jednoho srozumitelného a přehledného celku a zároveň by měl pokrýt specifické oblasti vyplývající z oblasti činnosti firmy přesně tak, jak to umí QI.