Jak probíhá implementace

Můžeme ji nazývat královskou disciplínou – precizně a na míru provedená implementace totiž není jen technická nutnost, ale také jedinečná příležitost, která pomůže zrevidovat Vaše procesy a pročistit data. Co můžete od implementace QI očekávat? Celým projektem Vás provedeme na příkladu středně velké firmy výrobního charakteru.

1 - 3 měsíceVybrali jste QI: úvodní analýza požadavků

V první fázi je nejdůležitější otevřená komunikace i kooperace klienta a implementátora – vždy jde o specialisty z naší široké partnerské sítě. Vyberete si takového, který plně vyhoví kompetencím Vašeho oboru. Společně se pak zamyslíte nad efektivitou zaběhlých procesů, zohledníte firemní požadavky i plány a připravíte tak schéma pro konkurenceschopné řešení.

1 měsícŠijeme QI na tělo Vaší firmě: plán řešení

Hlavní roli nyní přebírá implementační partner, který Vaše představy a požadavky přetaví do detailního návrhu. Tento dokument, který vzniká na míru Vaší společnosti, zahrnuje podrobný popis celého řešení, rozpis přístupových práv i plán převodů dat.

Pokud je papírový návrh pro klienta obtížně představitelný, konzultant mu zprostředkuje návštěvu u zákazníka, který QI již používá a podniká ve stejném oboru. Žádná otázka tak nezůstane nezodpovězena.

2 měsíceQI přichází: nasazení a testování

Po odsouhlasení návrhu implementační partner převede veškerá data do nového systému a postupně uvede QI v život Vaší firmy. Po celou dobu testuje, zda veškeré procesy fungují tak, jak jste si přáli. A co je nejdůležitější – nasazování QI probíhá bez narušení chodu společnosti.

2 měsíceGenerálka na úspěch: zkušební provoz

Pod bedlivým dohledem implementačního partnera probíhá zkušební provoz. V této fázi testuje dostupné varianty, nastavuje vazby mezi jednotlivými prvky a realizuje zkoušky přístupů uživatelů do sekcí. Zároveň přichází na řadu i proškolení všech zaměstnanců, kteří budou mít co do činění s QI.

nekončíTři, dva, jedna – cíl: ostrý provoz

V ostrém provozu se z QI stává spolehlivý pomocník ve všech nasazených agendách. Implementací však spolupráce nekončí: naši konzultanti zákazníka kontinuálně podporují a pomáhají s řešením nenadálých situací. Navíc díky unikátní technologii, na které je QI vystavěno, můžete v závislosti na aktuálních potřebách i trendech trhu nově kombinovat, rozšiřovat či zužovat funkčnosti.


Implementace očima našich zákazníků:

„Celkově lze implementaci QI, od vypracování studie proveditelnosti až po uvedení systému do provozu, hodnotit výrazně pozitivně. Konzultační tým se podrobně seznámil s procesy ve společnosti a připravil vhodné řešení pro všechny divize i útvary stojící mimo ně. Při implementaci ani po uvedení systému do chodu nedošlo k žádným zásadním problémům, celé QI bylo nastaveno podle potřeb společnosti.“