Za seniory na návštěvu: podporujeme brněnské dobrovolníky

16.11.2021 · Aktuality

Jedním z mnohých důsledků pandemie covidu-19 je pocit osamocení, který se dotýká hlavně seniorů. Následky se snaží zmírnit Dobrovolnické centrum ADRA Brno, které soustředí a koordinovaně vysílá dobrovolníky do zdravotně-sociálních zařízení a domácností.

„Našim klientům je obvykle okolo 90 let, žijí sami a nemají další sociální kontakt,“ říká Renáta Chlebková z Dobrovolnického centra ADRA Brno a vysvětluje důležitost těchto návštěv, „pro seniora pociťujícího izolaci je čas s dobrovolníkem významným bodem v běžném dnu. Posiluje orientaci v čase a prostoru, navíc trénuje krátkodobou i dlouhodobou paměť. Naši klienti často zmiňují, že dobrovolník je pro ně symbolem lidského vztahu, blízkosti a chuti do života.“

Každý dobrovolník je řádně proškolen, vybavován lidskými i odbornými dovednostmi, prochází pravidelnými supervizemi a zároveň je pojištěn – abychom usnadnili tyto organizační záležitosti, přispěli jsme na ně finančním darem. Částí podpoříme také tisk a distribuci knihy Tady jsem, která vznikla na základě více než 3 000 dotazníků se seniory a reaguje tak na jejich potřeby a potíže s cílem vést a inspirovat k aktivizaci času a života.

Pokud vás činnost Dobrovolnického centra ADRA Brno zaujala, můžete se taktéž zapojit. Více informací najdete zde https://adra.cz/pridejte-se/.