Vylepšili jsme výrobní moduly QI

29.7.2021 · Aktuality

I v dobách dovolených posouváme QI dopředu. V pravidelných aktualizacích systému jsme se soustředili mimo jiné na zdokonalení výrobních modulů a nabízíme nové nástroje, které zefektivní chod výrobních společností. Čeho se změny týkají?

  • Pro zakázkové nebo projektové produkce, které jsou typické unikátností každé zakázky, jsme do QI doplnili aparát zaměřený na přípravu výroby s nepřesnými nebo dosud neexistujícími daty. Jak funguje? Takzvaný „typový představitel“ reprezentuje podobný výrobek včetně obecného kusovníku i postupu a umožňuje snadný odhad spotřeby polotovarů i kapacit u nové zakázky. Toto našim zákazníkům pomáhá se snadným zaplánováním dosud nerealizovaného produktu a efektivnějším průběhem návazných procesů.
  • Druhé vylepšení spadá do modulu Plánování výroby a APS, kde jsme rozšířili stávající funkce – a to o možnost střednědobého a dlouhodobého plánování. Nástroj přináší lepší odhad potřebných kapacit i ostatních zdrojů na delší období (například několik měsíců až let) dopředu.