Věnovali jsme dárek bystrckým seniorům

14.3.2018 · Aktuality, Inspirace

Dárky mohou mít různé podoby a formy. Domov pro seniory Foltýnova v brněnské Bystrci od nás dostal dárek v podobě odpoledního programu. Akce s názvem „Aby nám spolu bylo dobře“ se uskutečnila ve středu 7. 3. Plný sál seniorů se mohl u pohoštění zaposlouchat do živého folkově-jazzového vystoupení skupiny Člupy. „V naší zemi je spíše vzácné, že firma vnímá svoji společenskou odpovědnost vůči svému nejbližšímu okolí. Tým kolem QI ale patří mezi ty, kteří mohou v této oblasti inspirovat,” říká Renáta Chlebková z Dobrovolnického centra ADRA Brno, které akci organizačně zaštítilo a zároveň vysílá dobrovolníky nejen do Domova pro seniory Foltýnova, ale i do dalších zdravotně-sociálních zařízení v Brně. Přispíváme i na tyto aktivity.