Uspořádali jsme sbírku pro dětský domov. Proč je to smysluplné?

24. 7. 2019 · Aktuality

Ze spolupráce s Dětským domovem Hodonín u Kunštátu jsme měli upřímnou radost již vloni. Proto jsme na ni navázali a rozhodli se dětem udělat hezčí prázdniny.

QI tým ve sbírce shromáždil sportovní potřeby i oblečení pro děti různých věkových kategorií. A protože víme, jak finančně náročné je plnit dětské sny, rozhodli jsme se, že přispějeme i peněžně: zaměstnanci pomohli individuálně, další částkou zařízení obdaroval přímo QI GROUP.

Co podpořilo náš názor, že se jedná o smysluplně využité peníze? Finanční situaci domova popisuje jeho ředitel Bohumír Verner: „Jsme příspěvková organizace Jihomoravského kraje a musíme se ve svém hospodaření řídit pravidly tak, abychom neporušovali zákony, které pro nás platí. I z tohoto důvodu se dostáváme do obtížných situací. Aktuálně nám dosloužilo dětské hřiště. Nějaké investiční peníze máme, ale zjistili jsme, že nám začíná zatékat do budovy. Jsou to záležitosti, na které by kraj přispěl – bohužel trvá hrozně dlouho, než se k nám finance dostanou.“ Proto pokud chce domov zlepšovat podmínky života svěřenců, nezbývá mu nic jiného, než je hradit právě z darů. „Využíváme je také, když chceme děti odměnit, například za maturitu. Další bod je motivační: svěřencům, kteří ukončili školu a jdou do života, přispíváme částkou 10 000 Kč. Musí nám ale prokázat, že skutečně pracují,“ vysvětluje ředitel. A v neposlední řadě se za dary hradí také rekreace, soutěže, kroužky a účasti ve sportovních oddílech. Je zkrátka důležité, aby se děti mohly rozvíjet v tom, co je baví.

Pokud se o tuto problematiku zajímáte a rádi byste pomohli, můžete kontaktovat přímo dětský domov e-mailem (kancelar@ddhodoninukunstatu.cz) nebo telefonicky (+420 516 463 226).

Domov v Hodoníně je státní zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti od 3 do 18 let. Jedná se o domov rodinného typu. Kapacita je 24 míst.