Trendy ve výrobě? Optimalizací procesů ke spojenému zákazníkovi

2. 11. 2015 · Inspirace

Jaké eso v rukávě mají zavedené výrobní společnosti? Obvykle uplatňují zodpovědný přístup ke svým zákazníkům, ke kterému přispívá efektivně naplánovaná výroba. I z toho důvodu stále častěji spoléhají na ERP systémy. Automatizace procesů se totiž stala nutností. Důležité je ale zároveň myslet i na jejich optimalizaci. A právě zde možnosti běžných ERP systémů končí. Obvykle totiž nezahrnují nástroj pro pokročilé plánování výroby APS. Jeden z mála softwarů na českém trhu, který tento nástroj integruje, je QI. Nyní pomáhá ve stovkách českých i slovenských společností, a to nejen s procesem plánování, ale také celkovým zvýšením efektivity a ziskovosti.

02_Kovokon-2496
V oblasti informačních systémů je QI unikátní, protože jeho 30 modulů obsáhne všechny podnikové procesy, navíc zahrnuje projektové řízení, internetový obchod, docházkový systém a již zmiňované APS, které umožňuje automaticky sestavovat různé typy výrobních plánů i výhledů a vytvářet simulace různých událostí i změn. Firmy se tak efektivněji připraví na nenadálé situace a zvládnou se lépe přizpůsobit podmínkám trhu. Také získají aktuální přehled o svých zdrojích, kapacitách a rozpracovanosti jednotlivých zakázek, proto je možné okamžitě reagovat nejen na nepředvídatelné komplikace.

Jak to chodí v praxi

Zavedení moderního ERP systému bývá často zásadní impuls k dalšímu firemnímu rozvoji, který otevírá dveře novým možnostem a kapacitám. A jak to funguje v praxi?

VYRÁBĚJTE DLE OPTIMALIZOVANÝCH FRONT PRÁCE

Efektivní oběh informací a jejich archivaci obstarává QI. Samotnou komputační analýzu dat, která jsou klíčová pro propočítání optimálního průběhu výroby, má na starosti APS. Technické i lidské zdroje každé organizace jsou omezené, proto je nutné s předstihem pečlivě rozvrhnout jejich možnosti. Manažer pro řízení zdrojů díky analýzám z QI může přesně rozhodnout o nastavení jednotlivých zdrojových kapacit. QI pomáhá i s přípravou detailních front práce pro jednotlivá pracoviště a hlídá nákupní objednávky.

PŘIZPŮSOBUJTE ZDROJE POPTÁVCE

U mnohých společností se setkáváme s neschopností získat nebo realizovat zakázky i přesto, že poptávka po jejich výrobcích roste. Příčinou tohoto neúspěchu může být nedostatečná výkonnost při výrobě nebo absence flexibility výrobních kapacit. S QI má společnost k dispozici aktuální analýzy ve formě detailních přehledných soupisů a tabulek nebo v časově vizualizovaných grafech. Každodenní simulace pak u všech dodávek zpřesní aktuální termín očekávaného dodání. Jednotlivé zakázky a jejich termíny jsou tak neustále pod dohledem.

SLIBUJTE ZVLÁDNUTELNÉ TERMÍNY

Přínosy systému se výrazně odrážejí i v jednání se zákazníky. Skutečně reálné a splnitelné lhůty dodání jsou s QI totiž samozřejmostí. Pro každou objednávku je už před jejím přijetím důkladně ověřen termín možného dodání. Aby přislíbené termíny odpovídaly skutečně dosažitelnému výhledu, je třeba pokaždé konzultovat několik klíčových údajů. Zohlednit se musejí dříve slíbené dodávky, ale i aktuální či projektované stavy skladů. Adekvátní využití všech analytických možností tak umožňuje například i zkracování dodacích dob, protože detailní přehled o kapacitní vytíženosti, který QI vždy aktualizovaně propočítává, dovoluje optimalizovat dodací lhůty polotovarů vhodných pro výrobu. Jejich výběr je přitom veden tak, aby se na skladě dlouho neohřály: Při využití detailně rozpisovaných front práce, které dodává QI, lze kalkulovat s již zadanými, aktuálně však zatím třeba ani nezahájenými budoucími zakázkami. Detailní řízení seznamu povolených polotovarů a jejich maximálních povolených hladin přitom zajišťuje, že do výroby je vázán pouze předem stanovený kapitál. Uvážlivé včlenění polotovarové výroby do firemního života tak poskytuje klíčový manipulační prostor pro flexibilní využití kapacit a pro efektivní kompenzaci fluktuace poptávky.

 

02_Kovokon-2528

 

NARÁZ PROJEKTOVĚ I PROCESNĚ

V QI je APS navíc propojeno s projektovým řízením. Toto spojení je výhodné, protože z praxe víme, že ve většině organizací probíhají vedle procesního řízení složité jednorázové akce, které je nutné vést projektově. Díky tomuto propojení je firmu možné vést z jediného počítače – všechna data jsou provázána a společnost může lépe a rychleji reagovat na nenadálé situace. Kombinaci APS a projektového řízení však nabízí jen omezený počet výrobců informačních systémů.

Výhody integrovaného APS
– včasné plnění zákaznických termínů
– krátké dodací lhůty
– efektivní užívání zdrojů