Trendy v mlékárenském průmyslu? Využití ERP systému při automatizaci

21.9.2015 · Inspirace

Přesné plánování je u nich důležitější než v kterémkoliv jiném oboru. Pokud se něco nepovede, dobrou pověst ztratí snadněji než podniky z jiných odvětví. Řeč není o nikom jiném než o společnostech z mlékárenského průmyslu. Z principu jejich fungování vyplývá celá řada specifik. Nejen s nimi mohou pomoci moderní IT technologie, které zavádí stále více firem z potravinářského sektoru. O tom, jaké možnosti přinášejí ERP systémy při zpracování mléka, se dočtete v následující případové studii.

Společnost Euromilk, a. s., významný slovenský zpracovatel kravského mléka a zároveň distributor i výrobce mléčných produktů s více než padesátiletou tradicí, se na konci roku 2013 rozhodla zastřešit všechny firemní procesy jediným komplexním informačním systémem. Specializací podniku, který denně přijme přes 100 000 litrů čerstvého mléka, jsou produkty ošetřené metodou UHT.

Společnost hledala software, který zabezpečí řešení na míru pro mlékárenskou výrobu. Do výběrového řízení vstoupili čtyři výrobci informačních systémů, zvítězilo QI od společnosti DC Concept, která se zaměřuje na český i slovenský trh.

Vše v jednom

Po půlroční implementaci QI v Euromilku řídí veškeré firemní procesy. Zajišťuje příjem mléka, nákup zásob, objednávky, výrobu i expedici. Vše pak propojuje s ekonomikou. Tato komplexnost přináší aktuální náhled na skutečný stav surovin, vyčíslení procentuálních ztrát a upozorňuje na rozdíly ve výrobě i expedici. Euromilk má také každý den k dispozici hospodářské výsledky.

Speciálně pro Euromilk byla vyvinutá aplikace, která zaznamenává nákup mléka a následně jej oceňuje. QI nejdříve vygeneruje denní plán svozu od regionálních farmářů, který je zároveň podkladem pro automatickou tvorbu dalších dokladů. Při příjmu software monitoruje pomocí kalibrovaných průtokoměrů a hladinoměrů napojených na tancích objem mléka. Výsledky měření jsou pak konfrontovány s výsledkem vážení cisternových vozů a přeneseny do průvodních dokladů.

QI také zaznamenává kvalitativní znaky mléka, které automaticky vyhodnocuje buď jako standardní, nebo nestandardní. Tyto výsledky pak mají vliv na tvorbu ceny a pomáhají sledovat plnění dodavatelských smluv. „Vyhovuje mi, že všechny parametry kvality vidím na jednom místě.Zaručuje mi to absolutní přehled, protože ve své kanceláři vím v podstatě o všem, co se děje dole ve výrobě,“ upřesnila vedoucí oddělení kvality a hygieny Ing. Renáta Seresová.

 

 

Přehled o každé deci mléka

QI v Euromilku pokrývá celou výrobu i její plánování. V prvním kroku obstarává informace o disponibilních zásobách na následující dny. Tento přehled pak zajistí plynulý tok objednávek surovin, které momentálně chybí nebo dochází, ale také dodávek hotových produktů.

Výrobní procesy software zpracovává v závislosti na údajích z průtokoměrů a hladinoměrů, které hlásí informace o stavu zásob. Euromilk tak získal přehled o každé deci mléka a možnost vyhodnocovat výrobu také z procesního hlediska. „Před implementací úplně chyběl systém, který by podporoval výrobní procesy. Neměli jsme žádné průtokoměry ani hladinoměry. Proto se nám nedostávaly některé zásadní informace, také jsme nemohli využít možnosti modelovat nákladové položky. To se s QI změnilo,“ sdělila vedoucí výroby Andrea Szaboová. Euromilk nyní plánuje výrobu efektivně – již v průběhu dne může výrobní ředitel zkontrolovat výkazy, které přináší informace například o procentuálních ztrátách na kartonech nebo mléku.

 

 

Optimalizace paletového skladu

V Euromilku je zavedený váhový systém kontroly komplexnosti všech palet, které opouštějí výrobu. QI tak monitoruje každou paletu od jejího vzniku až po vyskladnění a podává informace o její hmotnosti, šarži, váze, nettu nebo bruttu. Zajišťuje i tisk paletového štítku s čárovým kódem, který nese všechny potřebné informace. „Díky napojení QI na čárové kódy přesně víme, jaká hmotnost opouští výrobu a zda vše souhlasí s ostatními daty. Pokud by se objevil problém, můžeme každý výrobek jednoduše podle šarže vysledovat,“ shrnul přínosy vedoucí nákupu Ing. Tibor Balogh.

Skladníci v Euromilku ke své práci používají mobilní zařízení PDA. Díky tomu šetří čas a eliminují chyby při přepisování dat z papírového dokumentu do informačního systému. Prostřednictvím PDA se přesunují palety na určené pozice nebo probíhá jejich vyskladnění na základě zpřístupněné objednávky v mobilním zařízení. Vše může v QI odpovědný pracovník kdykoliv zkontrolovat přímo z kanceláře.

80 procent elektronicky zpracovaných objednávek

Většinu objednávek Euromilk zpracovává elektronicky prostřednictvím EDI komunikace, kterou QI podporuje, a na jejím základě také obstarává výdej ze skladu. „I díky tomu, že je tato forma komunikace přehledná, se můžeme lépe přizpůsobit požadavkům odběratelů,“ sdělil vedoucí nákupu. QI eviduje také rozvozové trasy a sleduje paletová salda odběratelů i dopravních společností. „Plánování podle rozvozových tras nám snížilo náklady na dopravu,“ doplnil Balogh.

Euromilk se stále vyvíjí, v nejbližší době plánuje rozšířit své portfolio o sortiment sýrů. Nové požadavky bude i nadále řešit informační systém QI. V Euromilku ho naimplementovala společnost ETOS Soft, s. r. o.