S QI zvládnete legislativu levou zadní

27.1.2015 · Aktuality

Na QI se můžete spolehnout i letos. Zachytili jsme důležité legislativní změny, které vláda k 1. 1. 2015 schválila, a v souladu s nimi připravili QI na tento rok – podá Vám pomocnou ruku nejen při zvládání změn v zákoně. V čem Vás podpoříme konkrétně?

Nově můžete odeslat vyúčtování zálohové a srážkové daně rovnou do datové schránkypříslušného finančního úřadu. „Dříve jsme tyto výkazy dodávali pouze jako podklad, což obnášelo následné přepisy výsledků do originálního formuláře, nyní ho kompletně vyplněný poskytuje QI. Verze 84 umožňuje export dokumentu na jeden klik v moderním formátu XML,“ představil novinku vedoucí technické podpory Tomáš Smutný.

Poskytovatelé telekomunikačních a elektronických služeb včetně služeb rozhlasového a televizního vysílání mají povinnost odvádět DPH v režimu takzvaného jednoho správního místa, do kterého se mohou registrovat (jde o takzvaný Mini One Stop Shop), a to i prostřednictvím QI.

Ze zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 procent na léky, knihy a dětskou výživu si s QI nemusíte dělat hlavu, informační systém ji totiž automaticky promítne stejně jako sjednocení sazeb DPH na 17,5 procent.

 

paragraf_qi

 

Novela zákona přináší i takzvaný režim přenesení daňové povinnosti – jedná se o postup, kdy DPH není zahrnována do ceny, ale je odváděna odběratelem. Změna se týká především dodávky mobilních telefonů, tabletů, obilovin nebo cukrové řepy.

Od ledna dochází také k podstatným změnám ve zdravotním pojištění – nově ho získají pracovníci, kteří dochází do firmy na základě jedné i několika dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti. Pro oba případy platí, že zaměstnanec musí dosáhnout rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojistném.

Informační systém zohledňuje také zvýšení minimální mzdy a s tím související vyšší minimální měsíční zdravotní pojištění nebo změnu redukčních hranic u nemocenského pojištění.