S QI firmy získají i nástroj pro Finanční analýzu

21. 4. 2015 · Aktuality, Inspirace

Protože se snažíme reagovat na zákaznické potřeby, začali jsme na sklonku minulého roku spolupracovat s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Společnými silami zdokonalujeme informační systém QI, který již v květnu přinese nástroj pro Finanční analýzu. Novinka podpoří operativní a strategické řízení firmy.

První květnová verze bude obsahovat základní ukazatele finanční analýzy z oblastí obratovosti, ziskovosti, rentability, zadlužení a platební schopnosti. Finální podoba firmy podpoří při komplexním controllingu. „Ekonomičtí ředitelé a vyšší management tak získají širší pohled na profitabilitu, zdraví a směrování podniku,“ doplnila vedoucí projektu Ing. Martina Kašpárková.

Na zpracování expertní studie k vyvíjené funkcionalitě částečně přispívá dotační projekt z Operačního programu Podnikání a inovace.

businessman-573024_1920