Rokospol vyrábí s QI

20.9.2016 · Aktuality

Firma Rokospol patří k nejrychleji rostoucím společnostem v České republice. Založena byla před 24 lety, kdy začínala jako velkoobchodní prodejce nátěrových hmot a stavební chemie. Posléze začala s výrobním programem zaměřeným na produkci barev a laků pro průmysl, to vše doplnila maloobchodním prodejem. S chodem a řízením Rokospolu nyní pomáhá QI.


Rokospol se rozhodl sjednotit všechny své agendy do jednoho provázaného ERP systému. Společnost totiž původně využívala samostatné softwary pro účetnictví, sklady i výrobu, což se ukázalo jako neefektivní. Ve výběrovém řízení zvítězilo QI. Vše začalo rychlou implementací ekonomické oblasti, která trvala jeden měsíc. Následovalo postupné nasazování obchodní agendy, skladového hospodářství a výroby včetně požadavku na zavedení do dvanácti odloučených středisek. Společnost M.I.S.S., která QI do Rokospolu naimplementovala, se vypořádala i se specifickými požadavky, jako například  důsledné zavedení šarží do výrobního, skladového, expedičního a prodejního procesu. Také došlo k implementaci modulu Pokladní prodej do dalších poboček, pokrytí procesů určených k řízení firmy a nasazení nástrojů CRM.

S implementací se splnily i cíle celého projektu. „QI pokrylo naše potřeby v oblasti obchodu i výroby. Podařilo se nám sjednotit databáze napříč všemi středisky. Díky tomu jsme získali přehled o cenách i objednávkách. Důležitým přínosem je také zrychlení a zpřehlednění zadávání zakázek do výroby,“ zdůraznil obchodní ředitel Rokospolu Ing. Daniel Vilím. Dalším dosaženým cílem bylo nasazení čárových kódů pro zjednodušení a zrychlení práce s materiálem, komponentami a výrobky.

Manažer projektu ze společnosti M.I.S.S. Ing. Jaroslav Plaček vnímá jako hlavní úspěch implementace zrychlení expedice. „Na výstupních dokladech jsou u každé položky informace nejen o šarži, ale také konkrétním výrobním příkazu, k němuž jsou navázány naměřené technologické hodnoty. Mimo obvyklých výhod plynoucích ze zavedení ERP systému je nutno zdůraznit, že od doby plného nasazení QI, tedy za druhé pololetí 2015, se obrat společnosti zvýšil o 3,5 procent, což je cca 9 milionů korun, naopak stavy skladů se díky nasazení čárových kódů snížily o 8 procent,“ doplnil Plaček.

 

qi-v-rokospolu