QI v IKEM: zajištění klíčových ekonomických procesů

5.10.2022 · Aktuality

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v tuzemsku, které se více než 50 let zaměřuje na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a nápravu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky.

IKEM patří mezi naše zákazníky již 7 let. V nové případové studii se dočtete, jak QI přispívá k chodu tohoto špičkového zařízení.