QI v Brněnských vodárnách a kanalizacích: rychlejší oběh dokumentů

2.11.2023 · Aktuality

Hlavní náplní Brněnských vodáren a kanalizací je výroba i dodávka vody pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních a dešťových vod. Společnost se rozsahem svých činností řadí k nejvýkonnějším českým vodohospodářským subjektům (pitnou vodou zásobuje 412 000 obyvatel, také provozuje 62 000 kanalizačních přípojek).

K bezproblémovému provozu zde již pět let přispívá QI, a to hlavně při sledování provozních nákladů nebo řízení toku dokumentů ve firmě. Více se dozvíte v nové případové studii