QI Shop aneb propojení e-shopu s informačním systémem

26. 8. 2016 · Inspirace

Pro každou firmu jsou klíčové ekonomické informace. Bez nich není možné společnost řídit. Pokud jde o byznys na internetu, platí to dvojnásob. Úzké propojení elektronického obchodu s podnikovým informačním systémem může firmě uspořit mnoho času i peněz.

Automatický a bezproblémový tok informací z elektronického obchodu QI Shop do informačního systému QI (i opačným směrem) je zásadní konkurenční výhodou tohoto spojení. Spojení e-shopu a informačního systému se týká následujících dat.

Zboží

Veškeré zboží se zadává v informačním systému v číselníku zboží. U položek, které se mají zobrazit na e-shopu, je pak vhodné nastavit příznak „zobrazovat na www”, abychom si zboží pro e-shop mohli pohodlně vyfiltrovat v číselníku zboží. Podklady –  data pro e-shop není třeba spravovat v externím e-shopu či jiném nástroji, ale přímo v informačním systému.

Parametry zboží, rozlišovací atributy

Z informačního systému se do e-shopu přenáší veškeré informace o zboží. Není nutné cokoliv nastavovat, synchronizace číselníku zboží na e-shop je plně automatická. Přenáší se všechny relevantní informace včetně parametrů produktů a rozlišovacích atributů (např. barvy a velikosti u oblečení).

Ceny

Provázání v informačním systému a elektronickém obchodě se netýká pouze produktů samotných. Z QI se na e-shop přenáší kompletní cenotvorba. Automaticky se tak zobrazují relevantní cenové hladiny nebo slevy pro právě přihlášeného uživatele – zákazníka.

Konfigurátor zboží

Pro zboží, které si může zákazník poskládat podle svého uvážení, nabízí e-shop tzv. konfigurátor. K dispozici je základní sestava produktu, zákazník si pak na e-shopu volí, z jakých součástí a dílů se má finální kus skládat. Tato detailní specifikace produktu se pak přenese z e-shopu do objednávek v systému QI.

Stavy zásob

Není nutné hlídat ani stavy zásob. Ty se přenášejí mezi informačním systémem a e-shopem také automaticky a navíc v obou směrech. Zákazník si tak pohodlně zobrazí počet položek, které jsou aktuálně skladem. A klidně může jít o konkrétní barevnou a velikostní kombinaci, protože stavy zásob se aktualizují i na této úrovni.

Objednávky

Všechny objednávky, které zákazníci na e-shopu odešlou, jsou okamžitě přeneseny do informačního systému. Díky tomu má provozovatel elektronického obchodu neustále přehled o aktuálním stavu objednávek.

Registrace uživatelů

Stejným směrem, tedy z e-shopu do informačního systému, proudí také registrace nových uživatelů, kteří v elektronickém obchodě nakupují. Není tedy nutné na straně informačního systému ručně vkládat nové zákazníky. A naopak, v informačním systému lze nastavovat jednotlivým skupinám nakupujících určitá přístupová práva, takže například aktuální slevové akce se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům.

 

 

Hlavní výhody řešení systém QI + QI Shop jsou:

  • Jednoduchá správa a nastavení e-shopu na jednom místě v informačním systému

  • Automatické (obousměrné) přenosy všech dat mezi QI a elektronickým obchodem

 

Jak začít prakticky?

Implementace nového QI Shopu probíhá v následujících krocích:

1. Naplnění číselníku zboží

Správce či provozovatel e-shopu musí vyplnit všechna relevantní pole, tedy informace, které by se měly objevit na stránkách elektronického obchodu. V běžném provozu informačního systému jsou tato data již vyplněna. Pro zobrazení na e-shopu doplníme obrázky nebo jiné přílohy, např. produktový leták v PDF. Dále můžeme přidat parametry zboží nebo příslušenství k danému produktu, obojí se ukáže na stránce se zbožím. Na kartě v číselníku zboží také zvolíme „Zobrazovat na www“, tímto způsobem si pak jednoduše vyfiltrujeme produkty, které chceme prodávat v e-shopu.

2. Nastavení cen

Zvolíme, jestli se mají ukazovat ceny bez DPH nebo s daní. Zobrazení cen je také možné nastavit podle typu přihlášeného uživatele. Takže například velkoobchodní partneři vidí ceny bez DPH a koncoví zákazníci vidí cenu zboží včetně daně. Veškerá nastavení se pak zohlední v objednávkách v informačním systému. Elektronický obchod je tak možné provozovat zároveň v režimu B2B (prodej koncovým zákazníkům) i B2C (velkoobchodní prodej), včetně objednávek v cizích měnách.

3. Věcné skupiny zboží

Každý produkt, který chceme na e-shopu prodávat, zařadíme do tzv. věcné skupiny. Jde o název kategorie zboží (např. „Horská kola“), ve které se bude položka nacházet. Názvy věcných skupin je vhodné volit jednoslovné nebo dvouslovné a také s ohledem na to, jestli pod tímto názvem budou zákazníci zboží vyhledávat na internetu.

4. Hlavní nabídka – menu e-shopu

Jednotlivé věcné skupiny zboží pak sestavíme do struktury (strom), která tvoří hlavní (produktovou) nabídku elektronického obchodu. Nabídkový strom by měl mít v ideálním případě 2 úrovně – hlavní skupiny a podskupiny produktů. Takové uspořádání produktového menu usnadní návštěvníkům orientaci v e-shopu. Ti pak snadno a rychle najdou to, co hledají.

 

Pokud Vás zajímá, jak vypadá výsledek, podívejte se na ukázkový QI Shop na www.qishop.cz.
Jan Horna, konzultant QI Shopu