QI opět uspělo v prestižní soutěži

23.11.2017 · Aktuality

Náš partner společnost Melzer se letos již potřetí účastnil prestižní soutěže o nejlepší případovou studii roku pořádanou magazínem CIO Business World a znovu získal první místo. Hodnocení se pravidelně ujímá odborná porota složená z profesionálů oborových sdružení ICT Unie a CACIO, zkušených akademiků z technologických fakult a také profesionálních ICT manažerů.

Případová studie s názvem QI Mobile – Podniková mobilita v praxi popisuje řešení pro společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, která spravuje přibližně 1 000 kilometrů vodovodních a kanalizačních sítí, 12 čistíren odpadních vod a 5 úpraven vod. Díky nasazení QI, jehož implementaci provedla společnost Melzer, a jeho následnému rozšíření o mobilní aplikaci QI Mobile vyvinutou společností Adaptica, dosáhl VaK Vyškov nejen více než milionové roční úspory nákladů, ale také zrychlení procesu odečtů vodoměrů a celkového zdokonalení řízení firmy.

„Úspěch v této prestižní soutěži, ze kterého mám opravdu radost, mě utvrzuje ve správnosti konceptu partnerské spolupráce. Na vývoji a implementacích tohoto ryze českého produktu se dnes podílí již více než 30 subjektů,“ řekl jednatel společnosti Melzer Ing. Jiří Melzer.

 

Jiří Melzer přebírá ocenění

 

Ve stejné soutěži získala společnost Melzer v roce 2014 oborové ocenění za projekt v průmyslu. Jednalo se o případovou studii popisující nasazení QI u zákazníka Kovohutě Příbram nástupnická. Podobně tomu bylo v roce 2013, kdy s případovou studií Podnikový informační systém QI, správná volba pro Tokoz obsadila první místo v kategorii Případová studie roku 2013.