QI je součástí nového centra pro testování moderní výroby

14. 6. 2022 · Aktuality

Náš partner společnost Adaptica dodává QI do nového experimentálního pracoviště pro testování, simulace a nové scénáře moderní výroby. Tento takzvaný testbed otevřelo výzkumné a inovační centrum INTEMAC 1. června v jihomoravské Kuřimi.

INTEMAC zvolil QI proto, že splňuje všechny požadavky na moderní řízení výroby. „V Adaptice máme zkušenosti s integrací na Průmysl 4.0 a bezpapírovou kancelář, proto jsme u takového projektu nechtěli chybět,“ říká Radek Šebela, obchodní ředitel Adapticy.

Firmy si v testbedu budou moci vyzkoušet pokročilé technologie k automatizaci výroby, vision systémy, podnikový informační systém QI, robotické technologie nebo třeba rozšířenou realitu pro potřeby údržby.