Přispěli jsme na rekonstrukci a dostavbu hospice

2.12.2021 · Aktuality

Dlouhodobě spolupracujeme s brněnským Hospicem sv. Alžběty – proto jsme se i letos rozhodli pomoci darem, který podpoří dofinancování rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty a dostavby dvou nároží.

„Dobudováním zázemí pro pobytovou odlehčovací službu, v níž provozujeme 21 lůžek, jsme naplnili vizi komplexnosti poskytované péče. Realizací dostavby bylo vytvořeno důstojné a moderní zázemí pro naše další služby,“ říká fundraiserka Hospice sv. Alžběty Dana Zvonková.

Komplexní výčet služeb, které společnost nabízí, je provoz „kamenného“ hospice, poskytování mobilní hospicové péče, ambulance paliativní péče, pobytové a terénní odlehčovací služby i odborného sociálního poradenství a také provoz půjčovny pomůcek. Pokud byste se rozhodli pomoci i vy, více informací najdete zde http://www.hospicbrno.cz/proc-podporit-hospic-sv-alzbety/.