Přispěli jsme na psychorehabilitační pobyt pro handicapované

25. 8. 2023 · Aktuality

Rok rychle utekl a my jsme opět mohli podpořit akci, která patří k tomu nejoblíbenějšímu, co blanenský klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR zaštiťuje. Psychorehabilitační pobyt koncipovaný jako letní tábor je vítaným zpestřením pro mentálně i tělesně handicapované děti a mládež ze zmiňovaného regionu.

Hlavním účelem je podpora rodičů, kteří bývají vytíženi každodenní péčí. „Chceme, aby měli alespoň jednou za rok pár dní odpočinku. Proto zůstávají doma a celý tábor má na starosti náš tým,“ říká pořadatelka a zároveň místopředsedkyně klubu Blanka Bendová.

Letošní ročník, který se konal v obci Kořenov na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, nabídl pestrý program. Účastníci si prohlédli Botanickou zahradu Liberec a užili vycházku na novogotickou rozhlednu Štěpánka. Při výletu po stopách závodníka Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty navštívili jim věnovanou mohylu i Labskou boudu. Nad nepřízní počasí vyzráli exkurzí do Technického muzea Liberec. Nechyběly ani typické táborové radosti jako vaření kotlíkového guláše, diskotéka, střelba ze vzduchovky, opékání špekáčků a rozdávání diplomů. Nutno zmínit, že příprava takovéhoto typu akce s sebou nese mnohá organizační specifika, i proto nás těší, že pořadatelům můžeme pomoci alespoň finančně.