Přispěli jsme na letní rekondiční pobyt pro handicapované

27.7.2020 · Aktuality

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., konkrétně Klub Blansko, pro své handicapované členy a jejich přátele již více jak 25 let pořádá rekondiční prázdninové pobyty. Za pár dní proto mentálně i tělesně postižené děti a mládež vyrazí na tuto očekávanou akci, tentokrát také s naší finanční podporou.

Účastníky čekají různé výlety, hry i kondiční cvičení. Pobyt se letos koná v Dolních Bojanovicích. „Organizujeme ho nejen kvůli krásným zážitkům, ale také proto, aby celoročně pečující rodiče měli alespoň jednou za rok pár dní odpočinku. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli či jinak podpořili naši činnost,“ říká za pořadatele Blanka Bendová. Klub Blansko se podobné činnosti věnuje celoročně, pořádá například víkendové pobytové akce pro rodiny, vzdělávání pečujících, tematická odpoledne s turnaji i zajímavé exkurze – vždy s přihlédnutím k bezbariérovým a dalším specifickým podmínkám – a v neposlední řadě poskytuje rodičům poradenství a psychosociální podporu. Zapojit se můžete i Vy, kontakt najdete zde: http://klub-blansko.cz/uvod-2/kontakt.