Přispěli jsme More Football Academy

19.4.2023 · Aktuality

Každoročně podporujeme brněnskou More Football Academy. „Naším cílem je vést děti a mládež ke sportu. Pilíře, na kterých stavíme, jsou přátelská atmosféra, rovnocenný přístup a odvaha v tom, co děláme,“ popisuje nastavení klubu jeho zakladatel a předseda Martin Stoss. Náš dar částečně pokryje pronájem hrací plochy.

More Football Academy, která byla založena v roce 2017 a následně začleněna do fotbalového klubu MFA Nový Lískovec, pravidelně reprezentuje zmíněnou brněnskou část v městské soutěži.