Pomáháme seniorům a dětem bojovat s izolací

22.3.2021 · Aktuality

Smutnými důsledky koronavirové pandemie jsou osamocení a izolovanost těch nejohroženějších. Proto jsme se rozhodli přispět Zdravotnímu klaunu, o. p. s., který pomáhá nemocným dětem, jejich rodičům i seniorům žijícím v domovech prostřednictvím veselých klauniád.

Kde je to možné, tam je radost rozdávána osobně (v respirátorech a za dodržení přísných hygienických pravidel). Kde to osobně nejde, tam klauni pomáhají on-line – společnost například pořádá virtuální klauniády i klaunskou poštu pro klienty geriatrií. „Letošní rok potvrdil, jak silná a potřebná je myšlenka přinášet radost a dobrou náladu tam, kde se jí nedostává,“ říká ředitelka organizace Kateřina Slámová Kubešová.