Pomáháme i v novém roce: otevřeli jsme spolupráci s klubem Radost

14. 2. 2024 · Aktuality

Sdružování rodin se zdravotně postiženými dětmi je hlavním posláním klubu Radost. Organizace, která pod záštitou Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR působí na Prostějovsku, pro své členy pravidelně pořádá různá setkání i akce.

A protože jsme chtěli podpořit nejbližší okolí (část naší společnosti sídlí přímo v Prostějově), na které navíc máme osobní vazby, vyrazí letos děti na letní tábor s naší finanční podporou. „Dar pokryje stravu, ubytování, vstupné do historických objektů, zoo, na sportoviště – v našem případě jde hlavně o bazény – a exkurze, které jsou pro všechny největším lákadlem,“ říká předseda organizace Petr Frantal a dodává, že právě tyto typy akcí jsou pro členy klubu velmi důležité, „prohlubují kontakty mezi rodinami, dochází zde k výměně informací. Aktivity splňují i charakter integrační, neboť na akcích se poznávají postižené děti se zdravými, a to nejen se sourozenci.“