Podpořili jsme rekonstrukci hospice

2.11.2020 · Aktuality

V těchto nelehkých dobách vnímáme pomoc ve sféře společenské odpovědnosti jako stěžejní. Rádi jsme proto navázali na spolupráci s Hospicem sv. Alžběty, o. p. s., a přispěli na rekonstrukci i dostavbu objektu, v němž zařízení sídlí.

Financování předmětné investiční akce (cca 100 mil. Kč) je vícezdrojové včetně významného zapojení finančních prostředků evropských fondů, přesto hospici ještě chybí cca 1/5 ke krytí nákladů celého projektu.

Cílem je vybudovat zázemí pro pobytovou odlehčovací službu umožňující na přechodnou dobu převzít nemocného z režimu domácí péče a poskytnout rodinným příslušníkům čas na nezbytný odpočinek a vyřízení osobních záležitostí. Tento druh pomoci je v Brně i jeho okolí pokryt nedostatečně.

Komplexní výčet služeb uvedeného zařízení je provozování „kamenného“ hospice i mobilní péče, paliativní ambulance, půjčovna pomůcek, terénní odlehčovací služba a odborné sociální poradenství. Vítány jsou i Vaše dary, informace najdete zde: http://www.hospicbrno.cz/dary/.