Ověřeno v prestižní soutěži: QI přináší finanční úspory

29.11.2019 · Aktuality

Již popáté jsme se s informačním systémem QI účastnili soutěže o nejlepší případovou studii roku pořádanou magazínem CIO Business World. Řešení, za kterým stojí česká společnost Melzer, získalo Cenu za finanční efektivitu.

Hodnocení se pravidelně ujímá odborná porota složená z profesionálů oborových sdružení ICT Unie a CACIO, zkušených akademiků z technologických fakult a také ICT manažerů. 

Oceněná případová studie s názvem QI: vstup do nové éry byla realizována u Strojírenského zkušebního ústavu a objasňuje, jak dochází ke každoroční úspoře 1 000 000 Kč. „Ocenění za finanční přínos projektu odráží kvalitně navržené řešení, které se ve výsledku podařilo přenést do fungujícího celku. Jednalo se o velmi náročnou více než roční implementaci, jež pro společnost Melzer znamenala vstup do nového oboru. Mé poděkování míří zejména k lidem ve Strojírenském zkušebním ústavu, kteří dokázali utvořit společně s našimi odborníky špičkový tým, který táhl za jeden provaz. Na pomyslném stupni vítězů tak stojíme společně,“ říká Jiří Doležel, ředitel společnosti Melzer.

Ve stejné soutěži zvítězil Melzer v roce 2017, zároveň uspěl i v letech 2014 a 2013. V roce 2018 byli oceněni partneři M.I.S.S. a JRM Slovakia.

Strojírenský zkušební ústav nabízí služby v oblastech spjatých s uváděním výrobků na evropský i celosvětový trh. Výrobcům, dovozcům i exportérům umožňuje v souladu s normami posoudit rozhodující technické parametry produktů, zajišťuje certifikace, odborný dohled i inspekce.