Když APS klepe na dveře: splnitelné a reálné termíny pro zákazníky

27. 11. 2015 · Inspirace

Ruku v ruce s růstem české ekonomiky nabírá na obrátkách i výrobní sektor. Toto odvětví výrazně posiluje, jeho sortiment roste. Obavy z červených čísel tak logicky vystřídaly otázky jak úspěšně přežít dramatický růst a zároveň si zachovat zákaznickou spokojenost.

V dnešním konkurenčním prostředí zákazníci více než kdy jindy očekávají stoprocentní plnění termínů a co nejkratší dodací lhůty. Z naší dlouholeté praxe vyplývá, že právě dodržení slíbeného termínu se často ukazuje jako nejkritičtější bod celého plánovacího procesu. Je to pochopitelné. V okamžiku, kdy zákazníkovi potvrdíme termín, který se při dostupných zdrojích kapacitně nebo materiálově nedá zvládnout, si způsobujeme výrazné komplikace hned na začátku celého procesu.

 


Qi_Magneton-6850

 

Ideální situace je plánovat a slibovat termíny „tak akorát“. Problémem je, že firmy nemají tímto směrem nastavené podpůrné nástroje ani procesy. Potom se může stát jediné: zákazníkům toho slíbí příliš, což se odrazí buď v pozdním termínu dodání, nebo v neefektivním navyšování zdrojů a zhoršení zákaznického servisu u stávajících objednávek. Proto je rozumnou volbou pokusit seoptimalizovat plánování výroby softwarovým nástrojem APS. Uplatnil by se tento přístup i ve Vaší firmě? Zkuste si položit několik otázek:

  •  Nejste si jisti, jaký termín dodávky slíbit zákazníkovi v závislosti na garanci jeho splnění?
  • Nestíháte plnit zakázky ve slíbené lhůtě?
  • Máte problém s využíváním firemních kapacit?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, je pro Vaši firmu redesign procesu plánování a nastavení potřebného podpůrného softwaru správným krokem. APS zajistí prediktivní plánování výroby za využití dat z klientského ERP, detailní analýzy aktuálních front práce a vždy dostupné informace o nejlepší možné cestě k cíli, tedy ke spokojeným zákazníkům. A jak APS funguje praxi?

Ideální situace nastává ve chvíli, kdy je APS plně integrované v ERP, jako je to zajištěno v případě informačního systému QI. Díky této provázanosti pak v systému existují informace předpřipravené přímo pro APS, odpadá tak nutnost shánění dalších dat nebo jejich složité úpravy pro nekompatibilní systém. Ještě před přijetím poptávky od zákazníka může obchodník pohotově ověřit, na jak dlouho dopředu je kapacita omezená, nebo dokonce vyčerpaná a kdy bude pro diskutovanou poptávku dostatek materiálu. V závislosti na těchto informacích potom zakázku zařadí do systému a komunikuje se zákazníkem přibližný termín, který pak zařadí do softwaru a zahájí simulaci. Obchodník z toho jasně vydedukuje, co může přislíbit, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění dříve přijatých objednávek. Nejedná se o kouskování zakázky do mezer původního plánu, ale o tvorbu zcela nového schématu.

 

Qi_Magneton-6871Může se stát, že je výsledek simulace pro zákazníka nevyhovující. Potom se lze se vydat cestou navýšení zdrojů nebo přenesení zpoždění na jinou zakázku, která je méně kritická. Nejdůležitější je ale rozhodnout, zda je možné tato rizika akceptovat. I v tomto případě firmu APS podpoří.Sofistikované optimalizačně simulační algoritmy automaticky spočítají nejlepší možný průběh výroby při přijetí zakázky nad rámec.

Při zavádění APS, ale také jakýchkoliv ERP systémů je třeba nachystat argumenty pro zaměstnance. Implementace těchto nástrojů je pracovníky čas od času mylně vnímána jako kontinuální dohled nad jejich prací nebo dokonce eliminace jejich pozice. Ve skutečnosti je to ale právě naopak, APS je posilou, která zaměstnance navede správným směrem. Pokud obchodník zaregistruje termín zakázky posvěcený softwarem, má to pro něj i psychologický význam. Získává totiž jistotu, že za jeho rozhodnutím stojí také tvrdá data, a proto nerozhodí nastavení výrobního klimatu společnosti.